Akalasi - Forsnævring af spiserøret

Dato: 11. august 2006
Akalasi - Forsnævring af spiserøret

Akalasi er en tilstand, hvor man har unormal muskelaktivitet i den nederste del af spiserøret, som giver synkebesvær og halsbrand. Akalasi kan behandles med operation eller ved udblokning med ballon af spiserøret.

Definition og årsager til akalasi

Akalasi er en lidelse, hvor den nederste lukkemuskel i Spiserøret er konstant spændt og ikke afslappes ved føde- og væskepassage som normalt. Dette fører til en blokering med ophobning af føderester i Spiserøret. Blokeringen er dog sjældent total.

Årsagen til akalasi er ukendt, men man finder ofte forandringer i muskler og nervetråde i den nedre del af Spiserøret. Akalasi viser sig oftest først i 30-60 års alderen, men kan også ramme børn fra 7-års alderen.

Samtidig med den manglende afslapning af lukkemusklen er der mindre muskelaktivitet i Spiserøret, hvilket også bidrager til ophobningen af føderester.

Akalasi er sjælden tilstand med færre end 100 nye tilfælde om året.


Symptomer på akalasi

Symptomerne på akalasi er forbundet med den mekaniske blokering:

  • Synkebesvær pga. den spændte lukkemuskel i Spiserøret.
  • Sure opstød.
  • Ubehag eller smerter i brystet pga. udvidelse af Spiserøret.
  • Eventuelt vægttab.

Forholdsregler og diagnose ved akalasi

Ved ovenstående symptomer skal man søge læge.

Diagnosen stilles som regel ved en røngtenundersøgelse med kontrast i Spiserøret (se billedundersøgelser). For at udelukke andre lidelser i Spiserøret, supplerer man med en kikkertundersøgelse. Den endelige diagnose stilles ved en trykmåling (manometri), der påviser et øget tryk i den nedre lukkemuskel og den manglende muskelaktivitet i Spiserøret.


Behandling af akalasi

I dag vælger lægerne ofte at foretage en operation som førstevalgsbehandling. Lægerne vil også overveje kirurgi, hvis man har behov for hyppige blokninger og efter tidligere alvorlige komplikationer ved udblokning.

Ved operation spaltes lukkemusklen på langs ved kikkertkirurgi, som er meget skånsom, hvorfor mange vælger denne behandling i stedet for udblokning.

Dog kan indgrebet medføre, at man senere bliver generet af syre fra mavesækken, når mavesyren kommer op i Spiserøret.

Endoskopisk udblokning

Akalasi var tidligere oftest behandlet med endoskopisk udblokning, hvor kan valgte at strække den stramme lukkemuskel ud. Her førte man en ikke-oppustet ballon ned og ind i den smalle del af Spiserøret ved en kikkertundersøgelse, hvorefter ballonen blev pustet op således, at lukkemusklen "sprænges".

Denne behandling giver en varig bedring hos ca. 50% af patienterne, dog må nogle udblokkes mere end én gang. Udblokning skal altid udføres med forsigtighed for at undgå, at Spiserøret revner. Dette er også én af grundene til, at indgrebet i nogle tilfælde må udføres flere gange med en stadig større ballon.

Komplikationer til akalasi

Der er risiko for aspiration, hvilket vil sige, at man får føderester og eventuelt mavesyre ned i lungerne. Dette kan medføre lungebetændelse.