Dysenteri - Tarmbetændelse med blodig diarré

Dato: Revideret 21. februar 2018 - første publicering 18. oktober 2006
Dysenteri - Tarmbetændelse med blodig diarré

Dysenteri er en smitsom tarminfektion, som ofte giver blodig diarré. Man kan blive smittet ved dårlig håndhygiejne via forurenet mad.

Definition og årsager til dysenteri

Dysenteri er en smitsom tarminfektion, som ofte giver blodige og evt. betændelsesfyldte diarréer. Sygdommen forårsages af bakterier af Shigella-typen, men også kan ske med infektion med små amøber.

Sygdommen smitter som følge af dårlig håndhygiejne via forurenet mad, hvorved at bakterier kommer ind i kroppen via fingre, mad eller vand, der er forurenet med menneskeafføring.

Når bakterierne kommer ned i tyktarmen, formerer de sig og udskiller et giftstof, hvilket medfører at nogle tarmceller dør, og at der opstår inflammation i tarmen. Dette giver de blodige og pusfyldte diarréer.

Sygdommen ses normalt ikke i Danmark, men kan i sjældne tilfælde importeres hertil, når folk har været ude at rejse i troperne. I ulande og andre steder med nedsat hygiejne standard udgør dysenteri et større problem.

I Danmark er der de senere år blevet diagnosticeret ca. 200 årlige tilfælde, men i 2013 blev der rapporteret om flere tilfælde efter turistrejser til Tyrkiet.

Sygdommen er oftest mild, men den kan af og til få et mere alvorligt forløb.


Symptomer på dysenteri

Der går oftest mellem 1-4 dage fra man er smittet, til man får symptomer. Disse er almindeligvis:

 • Almen sygdomsfornemmelse.
 • Hovedpine.
 • Krampe lignende mavesmerter.
 • Feber.
 • Kvalme og opkast.
 • Diarré med blod og pus.

Forholdsregler og diagnose

Har man været ude at rejse og får store blodige diarréer, skal man gå til lægen. Diagnosen stilles ved at lægen tager en afføringsprøve, som undersøges for bakterierne.


Behandling af dysenteri

Ved påvist dysenteri forårsaget af en shigella infektion, gives der behandling med antibiotika. Har man mistet meget væske i forbindelse med diarré, kan man risikere at skulle på hospitalet, og få tilført væske i blodbanen.

Hos børn i 2-10 årsalderen anbefales 100-200 ml saft efter hver løs afføring, da der ikke gives diarrédæmpende midler.

Hos voksne kan man ofte vente med behandling, selvom behandling vil reducere sygdommens alvor og forkorte tiden for smitsomhed.

Forebyggelse af dysenteri

Der findes ingen vaccine mod dysenteri, derfor er det vigtigt at følge særlige forholdsregler ved udlandsrejser til områder med dårlige hygiejniske forhold:

 • Benyt kun vand, som sælges på flasker
 • Undgå ukogte grøntsager og uvasket salat og frugt
 • Hamburgere, kødboller og anden farsmad bør være godt gennemstegt eller gennemkogt
 • Andre kødprodukter bør være godt stegt på overfladen
 • Undgå upasteuriserede mælkeprodukter
 • Vask hænder efter toiletbesøg og før madlavning og måltider

Hvis man er smittet, skal man være meget omhyggelig med håndvask efter toiletbesøg og før madlavning