Lungebyld (Lungeabsces) - Infektion i lungerne

Dato: 12. marts 2007
Lungebyld (Lungeabsces) - Infektion i lungerne

Lungebyld opstår hyppigst som en komplikation til lungebetændelse. Lungebyld skyldes en infektion i lungerne, og giver små pusholdige ansamlinger.

Definition og årsager til lungebyld

En absces er en lille rund ansamling af pusholdig infektion, et sted hvor der ikke i forvejen er et hulrum i kroppen.

Abscesser i lungerne opstår hyppigst som en komplikation til lungebetændelse, men kan også opstå som følge af fremmedlegemer eller mad i luftvejene.

Dette skyldes ofte bevidsthedssvækkelse og ses derfor ofte som følge af misbrug af alkohol eller narkotika. Desuden kan der opstå en lungeabsces hos personer med lungekræft.

Sygdommen rammer mest alkoholikere og narkomaner, men kan også ramme personer som har nedsat immunforsvar. Selve infektionen opstår oftest med såkaldte anaerobe (ikke iltkrævende) bakterier, streptokokker og stafylokokker, som er såkaldte pusfremkaldende bakterier, hvilket har betydning for behandlingen. 

Efter indførelsen af antibiotika er lungeabsces ikke længere en ligeså hyppig komplikation til Lungebetændelse, da denne som regel kan behandles inden abscessen udvikler sig.


Symptomer på lungebyld

De almindeligste symptomer på lungeabsces er svære at skelne fra en egentlig Lungebetændelse.

  • Almen sygdomsfornemmelse, muskelsmerter og kulderystelser.
  • Høj feber som kan være springende.
  • Hoste med opspyt som er ildelugtende (evt. blodigt opspyt).
  • Åndenød.
  • Stikkende smerte i brystet (hos nogle).

Forholdsregler og diagnose

Hvis man har nogle af ovenstående symptomer gennem en længere periode, bør man søge læge med henblik på undersøgelse og behandling. Som regel vil man blive henvist til hospitalet, da der skal tages et røntgenbillede af brystkassen.

Lægen kan stille diagnosen ud fra ovenstående billede og i nogle tilfælde er det nødvendigt at supplere med en CT- scanning, da abscessen kan sidde tæt på lungehinden og udvikle sig til et Lungeempyem. Dette er en betændelse i rummet mellem lungerne og lungehinden.

Lægen vil desuden udelukke, at der er tale om Lungekræft, som også kan give blodigt opspyt.

For at kunne behandle med korrekt antibiotika er det vigtigt at finde ud af, hvilke bakterier det drejer sig om.

Dette gøres ved en kikkertundersøgelse af luftvejene (bronkoskopi) eller ved at stikke en tynd nål gennem huden til abscessen og undersøge indholdet. Efter bestemmelse af bakteriearten opstartes behandling med antibiotika.


Behandling af lungebyld

En lungeabsces behandles med antibiotika gennem længere tid (op til 8 uger) med løbende blodprøvekontrol af kroppens infektionstal.

I sjældne tilfælde har medicinen svært ved at trænge ind til bakterierne, og det kan være nødvendigt med operation.

Forløb og komplikationer

En lungeabsces kræver langvarig behandling, men kan som regel behandles med et godt resultat. Der kan opstå et mindre ar, hvor bylden sad, men det har ikke betydning for den efterfølgende lungefunktion.

I sjældne tilfælde kan bylden som nævnt medføre lungeempyem, som, hvis det kommer i forbindelse med dele af luftrørsgrenene (bronkierne), kan medføre et lungekollaps (pneumothorax).