Ludomani (Spilleafhængighed)

Dato: 4. december 2006
Ludomani (Spilleafhængighed)

Læs om spilleafhængighed. Hvad er Ludomani. Hvornår er man ludoman. Test om du spiller for meget. Hvordan behandles afhængighed af spil.

 • Skjuler kontoudskrifter, lønoverførsler og anden post fra pengeinstitutter for sine nærmeste og er generelt hemmelighedsfuld omkring pengesager.

 • Er altid den første ved hoveddøren, når posten ankommer om morgenen, så eventuelle opkrævninger, nye lån, kontoordninger eller restancekrav fra forskellige finansieringsselskaber ikke bliver opdaget.

 • Er påfaldende aktiv for at skaffe sig ekstra indtægter enten ved dobbeltarbejde i firmaet eller ekstrajob i fritiden.

 • Pengeforbruget er helt ude af trit med virkeligheden. Pengene har mistet enhver form for værdi og er nu kun et middel til at være i stand til at fortsætte.  Man kan generelt sige, at spil er et problem, når der spilles for mere end den enkelte person har råd til at tabe.
 • Et påfaldende ændret tidsmønster

  • Kommer senere og senere hjem fra arbejde med begrundelser om et pludseligt opstået overarbejde, en reception eller anden form for uventet situation.

  • Forlader ofte hjemmet under stadig dårligere og dårligere påskud.

  • Almindelige indkøb trækker tidsmæssigt helt urimeligt ud.

  • Holder lange frokostpauser på jobbet og/eller har hyppige sygedage.


  En påfaldende ændret adfærd

  • Er ofte trist og langtfra sit vanlige jeg.

  • Er ofte distræt, svær at komme i kontakt med og indelukket.

  • Er ofte irritabel, højtråbende og lader sig gå på af selv de mindste ting.

  • Har svært ved at koncentrere sig.

  • Tilbagetrækning fra familie- og vennerelationer.

  En påfaldende interesse for spil

  • Udviser stor interesse for sportsresultater i bladene, tekst-TV og på Internettet.

  • Bliver enten næsten euforisk over et sportsresultat eller det modsatte - en tydelig og mærkbar nedtrykthed.

  • Er engageret og ivrig for at indgå væddemål eller deltage i spil.

  • Er flere gange af venner, pårørende og kolleger blevet set i en spillehal, på travbanen eller i det lokale casino.

  • Fortæller gerne, måske lettere pralende, om de gevinster, der er blevet hentet hjem ved forskellige former for spil.


  Gennemgående træk ved Ludomani


  Det er et fællestræk ved de fleste spilleafhængige personer, at de ganske lader tilfældigheden (Le Hasard) styre og råde. Fortsat spil vil uvægerlig føre til gevinst.  Specielt vil de spillere, der har oplevet at vinde relativt tidligt i deres "spillekarriere", grundlægge et irrationelt tankemønster.  De både håber og tror på, at de kan vinde penge.

  Der er grundlæggende tale om 1) en opfattelse af, at det er muligt at påvirke samt øve kontrol over resultatet af det igangværende spil og dermed øge egne vinderchancer, 2) en opfattelse af, at resultatet af et spil kan forudsiges og 3) et spørgsmål om retfærdighed: "Nu har jeg tabt næsten uafbrudt i tre uger i træk, så det er kun et spørgsmål om tid inden lykken vender til min fordel".

  Der er - mindst - to kendsgerninger ved spil:

  • Den negative gevinstforventning (i det lange løb taber du penge...)

  • De enkelte spillerunder er uafhængige af hinanden (du kan ikke forudsige udfaldet af den næste runde ved at observere de foregående eller ved at være særlig snu, dygtig eller udspekuleret).

  Ludomani bør opfattes som et udtryk for det enkelte menneskes forsøg på at kompensere for forskelligartede livsproblemer.  Disse problemer kan være et stresset og presset arbejdsliv, en følelse af uoverskuelighed og uoverkommelighed, præstationsangst, ensomhed, knas i parforholdet/ ægteskabet eller andre personlige problemstillinger. 

  Problemløsningsstrategien har så for den enkelte spiller - i kortere eller længere tid - været en personlig satsning på, at alt kunne løses ved hjælp af en "heldig hånd" i spil.  Dette forhold er et centralt kendetegn ved den ludomane person og ved spilleadfærden.  Den ludomane person er på den ene side bevidst om "inderst inde", at det er en uhensigtsmæssig og risikabel måde at prøve at klare sine besværligheder på, at det er et problem.  På den anden side opfatter spilleren det som "det bedste jeg kan gøre for mig selv i min aktuelle situation" - det er en løsning. 

  Et sammendrag

  • Ludomani bør opfattes som en slags "erstatningsadfærd", hvor den enkelte spiller søger at kompensere for forskellige problemer og et på det foreliggende tidspunkt uoverskueligt personligt, socialt og økonomisk kaos.

  • Jo hurtigere et spil er, des mere afhængighedsskabende er det.

  • Mange spillere fremfører, at spil i virkeligheden slet ikke handler om penge.  Det er i langt højere grad spændingsmomentet og elementet af virkelighedsflugt, det drejer sig om.

  • Ludomani er en spilleafhængighed, der opstår i et samspil mellem omgivelsesmæssige, personlighedsmæssige, kognitive og adfærdsmæssige forhold.

  • En øget forekomst af spilleudbud i samfundet medfører en betydelig risiko for, at flere og flere personer bliver spilleafhængige.