Blærebetændelse hos kvinder (Cystitis)

Forfatter: Læge, Rune Sort
Dato: Revideret 17. februar 2015 - første publicering 14. oktober 2003
Blærebetændelse hos kvinder (Cystitis)

Blærebetændelse eller urinvejsinfektion er den hyppigste form for infektion i urinvejene. Halvdelen af alle kvinder får blærebetændelse i løbet af deres liv, der oftest opstår pga. bakterier fra tarmen kommer op i urinrøret.

Definition og årsager til blærebetændelse

Blærebetændelse er den hyppigste form for infektion i urinvejene, der næsten altid opstår, fordi bakterier vandrer fra huden op gennem urinrøret til blæren, hvor de kan formere sig og skabe infektion.

Det drejer sig som regel om E.Colo bakterier fra endetarmen, som sætter sig på huden i området.

Blærebetændelse er hyppigt hos kvinder, hvilket skyldes, at urinrøret og dermed afstanden fra hud til blære er relativt kort, men det er ikke usædvanligt, at blærebetændelse kan opstå efter samleje.

Bakterierne formerer sig bedst i stillestående urin. Ufuldstændig eller ikke særlig hyppig tømning af blæren kan derfor øge risikoen for blærebetændelse. Gravide kan være særligt udsatte.


Symptomer på blærebetændelse

De klassiske symptomer på blærebetændelse er bl.a.:

  • Svie eller smerter ved vandladning
  • Hyppig vandladning eller øget trang til at lade vandet
  • Akut opståen af tilstanden
  • Blod i urinen

Hyppige, små vandladninger, som ofte er smertefulde, er de vigtigste symptomer. Urinen kan være mørk eller grumset.

Blærebetændelse kan også forårsage feber, og smerter i nederste del af maven, og vandladningstrangen kan være så kraftig, at det kan være svært at nå på toilettet.

Symptomerne kan ligne nervøs blærebetændelse eller kronisk urinrørsbetændelse.

Forholdsregler og diagnose ved blærebetændelse

Oplever man symptomer på blærebetændelse, er det en god idé at drikke rigeligt med vand og lade vandet ofte, for at skylle urinvejene igennem. Herved fjernes bakterierne hurtigere.

Man bør dog også gå til egen læge, som stiller diagnosen ved en urinprøve eller på symptomerne alene.

Ofte vil urinen blive sendt til dyrkning for at fastslå, hvilken type bakterie, der forårsager infektionen.


Behandling af blærebetændelse

Enkeltstående tilfælde behandles med antibiotika, og symptomerne forsvinder hurtigt. Som nævnt fremskyndes processen ved at drikke rigeligt med vand. Kontrol er ikke nødvendigt, og næsten alle kommer sig fuldstændig uden mén.

Hvis urinen sendes til dyrkning, kan det blive nødvendigt at ændre typen af antibiotika, når svaret kommer efter et par dage.

Er blærebetændelsen et tilbagevendende problem, eller er der blod i urinen, bør man altid blive undersøgt grundigt hos en speciallæge, som kan fastslå, om der er obstruktioner i urinvejene i form af forsnævringer, tumorer i blæren  eller andet.

Disse undersøgelser kan indebære røntgenbilleder, ultralydsscanning og kikkertundersøgelse gennem urinrøret (cystoskopi), og kirurgisk behandling kan blive nødvendig, hvis man finder noget.

Komplikationer ved blærebetændelse

Kvinder kan forebygge blærebetændelse ved, så vidt muligt, at forhindre bakterier i at vandre op gennem urinrøret.

God personlig hygiejne kan mindske mængden af tarmbakterier på huden og dermed nedsætte risikoen for infektion. Man bør undgå at "holde sig" længere end absolut nødvendigt for ikke at have stillestående urin i blæren, der kan skabe grobund for bakterier.

Af samme grund er det vigtigt at tømme blæren helt ved vandladning. Vandladning umiddelbart efter samleje kan skylle bakterier modtaget fra partneren ud af urinrøret.

Der er i reglen få komplikationer til blærebetændelse. Infektionen kan dog sprede sig op gennem urinlederne til nyrerne og give akut nyrebækkenbetændelse, som ved gentagne tilfælde (og samtidig anden sygdom i urinvejene) kan forårsage skader på nyrerne.


Forebyggelse af blærebetændelse

Hos små børn, ældre og personer med svækket immunforsvar kan infektionen spredes til blodet og give Blodforgiftning.

Hvis du vil undgå at få eller forværre blærebetændelse, kan du gøre følgende:

  • Tøm blæren hyppigt
  • Drik rigeligt hver dag, hvis du har tendens til blærebetændelse
  • Tag varmt undertøj på, så du undgår at fryse underlivet