Giftemballage

Dato: 14. oktober 2003
Giftemballage

Efter mange års kontrovers omkring skadelige stoffer i husholdningsplast folie til indpakning, de såkaldte "Tsalater", var situationen i 2001 under kontrol på dette område, men dog således at fede fødevarer stadig ikke bør indpakkes i PVC folier som stort set er erstattet af polyolefin-film i handlen.

Så vidt så godt indtil Børsens Nyhedsmagasin i 2001 publicerede en række alarmerende artikler om stærkt giftige limrester i de kraftige typer PVC folie som anvendes vidt og bredt til indpakning af fødevarer i en gros og detailleddet.

Børsens Nyhedsmagasin kom under kraftig beskydning af stærke kræfter i emballageindustrien, og Sundhedsguiden besluttede at tage sagen op i et samarbejde med Børsens Nyhedsmagasin.

Den eklatante tilsidesættelse af forbrugernes interesser i denne sag fremgår af indholdet i denne sektion.

Læs artiklerne fra Børsens Nyhedsmagasin her:

Emballage industriens giftige hemmelighed

EU tillader mere gift i emballagen

Sundhedsguiden mener:

Sagen har konsekvenser langt udenfor emballage industrien, ansvarlige politikere og de offentlige kontrol myndigheder og situation minder om det tidlige forløb i sagen om ko galskab, der som bekendt startede i England hvor politikere og myndigheder fra start forsøgte at passivere forbrugerne.

Den daværende engelske landbrugsminister blev Herostratisk berømt da han foran engelsk fjernsyn sammen med sin lille søn spiste en Hamburger og erklærede at "British beef is safe". Siden er skandalen rullet og forbrugerens svar har været i stort omfang at boykotte oksekød.

Forsøget på at lægge låg på problemet har resulteret i skader for alle parter som ligger langt ud over det omfang som sagen ville have antaget hvis den var blevet tacklet på forkant i et kompetent nationalt og EU regi.

Den aktuelle sag om limrester er anderledes, men reaktionerne fra officielt hold er de samme. Pludselig er det ikke muligt at få fat i den ansvarlige minister, som ellers altid synes at være på pletten for sager af interesse. Det ansvarlige direktorat stiller sig på bagbenene. Et ellers anerkendt laboratorium er også pludselig på vildt tilbagetog om anvendelsen af egne analyser. En haste indkaldt konference om sagen mellem Fødevaredirektoratet og Emballageindustrien holdes for lukkede døre, og så videre.

Atter engang lades forbrugeren i stikken med en alvorlig situation som lynhurtigt gøres så tåget, at den for almindelige mennesker bliver aldeles umulig at overskue.

Specielt alarmerende er det, at man fra den ene dag til den anden ændrer gift kriterierne i EU regi grundet nogle uldne forklaringer om mangel på måle udstyr. Er dette virkelig en god nok grund til at belaste forbrugerne med giftige stoffer, som med sikkerhed vides at fremkalde kræft og allergi.

Situation er uholdbar. Kræft og allergi hærger nærmest uhæmmet i et sådant omfang, at det snart er undtagelsen hvis et barn ikke har en eller anden form for allergi. Allergi, javel, men hvad med det generelle immunforsvar. Hvor står disse børn og unge om 10-20 år.

Hvad kan den enkelte forbruger gøre for at beskytte sig selv og sin familie mod situationer som den nu aktuelle med limrester. Sikkert ikke meget andet end ved at reagere på samme måde som i forbindelse med ko galskab og boykotte de suspekte produkter, indtil der fra ansvarligt hold er taget de nødvendige skridt til at beskytte forbrugeren og folkesundheden på det pågældende område.