Væskebalance

Dato: Revideret 21. april 2009 - første publicering 27. januar 2005
Væskebalance

Vand er et uorganisk stof, der løbende tabes fra kroppen og derfor må tilføres med føden. Det er den største stofgruppe i menneskekroppen og udgør 50–75% af kropsvægten. Kroppens vandindhold aftager med alderen og med stigende mængde kropsvægt.

Vands hovedfunktioner er bl.a. at:

  • Transportere næring til alle celler.

  • Transportere affaldsstoffer bort fra cellerne.

  • Producere fordøjelsesvæsker til mave og tarm.

  • Opretholde den fysiologiske ligevægt.

  • Bidrage til legemets form og struktur.

Vandreguleringen er bestemt af kroppens indhold af opløst stof, især salte og kroppens krav om en bestemt saltkoncentration af legemsvæskerne. Kontrol sker både ved indtagelse - via tørst, og udskillelse - via nyrerne.


Behov og væskebalance

Vandbehovet er stærkt afhængigt af faktorer som påvirker udskillelsen. Tabet af vand fra kroppen er først og fremmest en følge af, om kroppens ydre begrænsning (hud, mund) er mættet med vand. Tabet varierer dog med omgivelsernes temperatur og fugtighed, men udgør normalt ca. 0,5 l per døgn.

Væskebehovet øges ved forskellige tilstande

Under fysisk hårdt arbejde, varmt klima, febersygdom, diarre og opkastninger er vandbehovet øget. Tabet af vand fra nyrerne er normalt 1 til 2 liter pr. døgn. Under normale forhold sikrer tørstmekanismen og nyrernes funktion et optimalt indhold af vand i legemet. Vand er et eksempel på et stof, hvor indtagelsen normalt er bestemt af behovet.

Daglig anbefalet væskeindtag

Vandbalancen er regnskabet over kroppens tilførsel og afgivelse af vand. For at opnå balance anbefales et indtag på 2,5-3 liter vand pr. døgn. Anbefalingen tager udgangspunkt i en person med aktivitetsniveau, der ikke medfører væsentlig sveddannelse. En voksen mand med et energibehov på 10 MJ behøver således dagligt ca. 2,5 l. vand