Moderkageløsning (Placentaløsning, Abruptio placentae)

Forfatter: Læge, Peter Bonde
Dato: 7. marts 2007

Moderkageløsning

Moderkagen skal løsne sig i forbindelse med fødslen, men sker dette inden, er der tale om moderkageløsning. Blødninger mellem moderkagen og livmodervæggen kan føre til moderkageløsning. Smerter og blødning skal føre til, at kvinden søger læge.

Hvad er moderkageløsning (Abruptio placentae)

Moderkageløsning er en tilstand, hvor moderkagen løsriver sig for tidligt fra livmodervæggen, hvor den under normale forhold sidder tilhæftet under hele graviditeten og indtil barnet er født.

Sygdommen opstår oftest i den sidste del af graviditeten, og i halvdelen af tilfældene optræder moderkageløsningen før graviditetsuge 37, hvilket indebærer en risiko for et for tidligt født og umodent barn.


Symptomer på moderkageløsning

Symptomerne kan variere fra smerter med eller uden blødning, til livsfarligt Blødningsshock.

  • Kraftige smerter svarende til livmoderen eller nedre del af maven
  • livmoderen føles øm og spændt

Forholdsregler og diagnose

Smerter og blødning skal føre til, at kvinden søger læge. Mistanken på moderkageløsning vækkes på kvindens fortælling om blødning og smerter, men diagnosen stilles ved ultralydsskanning.


Behandling af moderkageløsning

Hvis kvinden er i livsfare pga. blødningen, har den livreddende behandlig førsteprioritet. Denne retter sig mod væsketerapi og Blodtransfusion.

I lette tilfælde kan man lade være med at behandle, men overvåge moderen med blodtryksmålinger og fosteret med Kardiotokografi . Evt. kan man bryde fosterhinderne, således at livmoderen trækker sig sammen, og på den måde mindsker blødning.

Ved sværere tilfælde, hvor der er blødning og smerter, er indlæggelse nødvendig. Hvis fosteret er under 34 uger, overvåges moder og foster med Kardiotokografi i nogle dage. Hvis de begge har det godt i hele forløbet kan hun komme hjem igen, men følges tæt i ambulatorium.

Hvis fosteret er over 37 uger, og både mor og foster er velbefindende, sættes fødslen igang under overvågning med Kardiotokografi. Hvis der er tegn til at barnet lider gøres akut kejsersnit .

Hvis fosteret er truet, laves også akut Kejsersnit. Er fosteret dødt, må fødslen igangsættes.

Forløb og komplikationer

Fosterdød er almindelig (ses hos ca. 30% af tilfælde af moderkageløsninger). Desuden er der risiko for blødning hos moderen.


Forebyggelse af moderkageløsning

Kvinder, der har forhøjet blodtryk, er i øget risiko for moderkageløsning, hvis deres blodtryk ikke er velreguleret. Desuden øger rygning risikoen for moderkageløsning.