Hormoner og migræne

Dato: Revideret 17. april 2007 - første publicering 14. oktober 2003
Hormoner og migræne

Ca. 13% af alle kvinder lider af migræne, mens kun ca. 6% af mændene har samme lidelse. Forskellen skyldes formentlig udelukkende, at mange kvinder får migræne omkring menstruationen.

Sammenhæng mellem migræne og p-piller

En svensk undersøgelse fra 1970 med 1.676 deltagende kvinder, som fik p-piller, og som ikke tidligere havde haft migræne, viste, at ca. 10% af disse kvinder klagede over migræne, fortrinsvis i den pillefrie uge.

Der findes dog også kvinder, som får mindre migræne af p-piller. Samme type konklusioner er draget igen og igen i den lægelige litteratur vedrørende østrogenholdige p-piller.


Sammenhæng mellem migræne og østrogen

Lige før menstruationen indeholder blodet mere af det kvindelige hormon østrogen end i den øvrige cyklus.

Ved menstruationens begyndelse falder østrogenindholdet i blodet. Det har derfor været oplagt at antage, at der var en sammenhæng mellem østrogenindholdet i blodet og migrænen.

En række forskere har f. eks. påpeget, at det kunne være faldet i mængden af østrogen i blodet, lige ved menstruationens begyndelse, som udløste migrænen.

Undersøgelser af kvindelige migrænikere har da også vist, at migrænikere med aura til stadighed havde højere indhold af hormonet østradiol (et hormon i østrogengruppen), mens migrænikere uden aura havde østradiol-indhold, der svarede til ikke-migrænikeres.

En undersøgelse viser, at det kun er kvinder, der til stadighed har et relativt højt indhold af østrogen i blodet, som får migræne, mens kvinder med normalt østrogenindhold ikke får migræne ved menstruationen.

Samtidig med at østrogen-indholdet i blodet øges op til menstruationen, ændres også mængden af stoffet monoaminoxidase i blodpladerne. Kvindelige migrænikere har et mindre indhold af monoaminoxidase i blodpladerne, og er derfor mere disponerede for migræne end andre.

Forskerne foreslår, at det pludselige fald i østrogen-indhold i blodet lige ved menstruationens begyndelse medfører, at de nerver, der leder til synapserne, har nedsat aktivitet, når østrogenindholdet er højt. Når der ikke kommer så meget signal til en synapse, kompenserer den nerve, som modtager signalerne, ved at forstærke de signaler, den får.

Når de nerver, som leder hen til synapserne, igen sender signaler med normal styrke, når kvinden menstruerer, og østrogenindholdet er faldet, reagerer de fraledende nerver for stærkt i en periode, indtil de igen har tilpasset sig den nye signalstyrke.

Migræne som følge af hormonbehandling efter menopause

Mange kvinder vælger at tage østrogener efter menopausen for at undgå en senere afkalkning.

Et forsøg viste, at alle 16 kvinder, som tidligere havde haft menstruationsmigræne, og som efter overgangsalderen valgte at få ekstra østrogener med en ekstratilførsel i form af en månedlig indsprøjtning med østradiol, fik migræne ca. 18 dage efter indsprøjtningen, dvs. når hormonindholdet i blodet faldt.

Kvinder uden tidligere migræneanfald fik ikke migræne af samme behandling.

Man kan jo også overveje, om man ønsker hormontilførsel efter overgangsalderen, selvom det måske lyder som et valg mellem pest eller kolera (afkalkning senere eller migræne nu). Man bør derfor altid få en god snak med lægen om brug af østrogener, eventuelt med henblik på at finde en alternativ behandling.

Der er dog en restgruppe, som formentlig ikke umiddelbart kan finde alternativer til østrogen-behandlingen, nemlig de kvinder, som har fået fjernet livmoder og/eller æggestokke, og som har behov for hormontilførslen for at kunne fortsætte livet som tidligere.


Menstruationsmigræne

60% af alle kvindelige migrænikere mener, at deres migræne har en sammenhæng med menstruationen, og ca. 15% af alle kvindelige migrænikere har udelukkende migræne i forbindelse med menstruationen.

Menstruationsmigræne er lige så ubehagelig som enhver anden migræne og kan derfor ikke afvises som "kvinde-pjat". Den eneste fordel ved menstruationsmigrænen er, at den er relativt forudsigelig.

Det er vigtigt at søge læge og få en grundig snak om problemet, hvis man har den mindste mistanke om, at migrænen har taget til, efter at man har begyndt at tage et hormonpræparat.