Ménières sygdom (Morbus Ménière)

Dato: Revideret 13. februar 2016 - første publicering 8. august 2008
Morbus Ménière

Ménières forekommer hyppigst blandt midaldrene personer, hvor sygdommen forårsager svimmelhed, tinnitus og nedsat hørelse.

Definition og årsager til Ménières sygdom

Ménières sygdom (Morbus Ménière) er en lidelse i det indre øre, der forårsager anfald af svimmelhed, tinnitus og nedsat hørelse.

Sygdommen er opkaldt efter den franske forsker Prosper Ménière, der beskrev sygdommen i 1861. Mellem anfald er der i begyndelsen ingen symptomer. Senere kommer varig hørenedsættelse og Tinnitus.

Sygdommen forekommer hyppigst hos midaldrende og der er ingen forskel på hvilket køn, der rammes. Hos 90% starter sygdommen i den ene side, men op til 50% får symptomer fra begge sider. Ca. 50 personer ud af 100.000 bliver ramt af Ménières sygdom.

Det er endnu ikke helt klarlagt, hvad der forårsager sygdommen, men der er nok tale om en tilstand med forhøjet tryk i indre øre. Det indre øre består af buegangene, der er balanceorganet, og sneglen, hvor lydbølger bliver omdannet til et nervesignal (se Ørets opbygning og funktion).

Der findes væske i begge disse, og man mener, at anfald opstår, når væske fra et afsnit pludselig blandes med væske fra et andet pga. små bristninger i en membran i det indre øre. Der opstår herved trykændringer i det indre øre, hvilket påvirker buegangene og sneglen.

Af andre overvejede årsager er ændret blodforsyning til det indre øre, viral infektion, allergisk reaktion og autoimmun reaktion, hvor kroppens immunforsvar angriber egne celler. Ménières sygdom har en arvelig komponent, da 20 %, der rammes, har familiemedlemmer, der har haft Ménières sygdom.


Symptomer på Ménières sygdom

Helt karakteristisk for denne sygdom er det, at følgende symptomer optræder i anfald: Anfaldene varer typisk fra 20 minutter til flere timer, og patienten er mærket i flere timer efter anfaldet.

  • Voldsom svimmelhed. Oftest føles det, som om omgivelserne snurrer rundt, som var man i en karrusel. Ofte fører dette til kvalme og opkastninger.
  • Tinnitus .
  • Fornemmelse af trykken i øret.
  • Hørenedsættelse samt ændret opfattelse af lydindtryk.

Anfaldene begynder pludseligt og svinder for det meste i løbet af nogle timer. Imellem anfald vil både Tinnitus og hørenedsættelse ofte være til stede, blot mildere end under anfald.

Mange oplever at forværring af hørelsen og Tinnitus går forud for anfald.

Forløb og komplikationer

Nogle har et mildt forløb af relativt kort varighed. Det typiske er dog et årelangt forløb, og nogle oplever voldsomme og invaliderende forløb af Ménières sygdom.

Anfaldene vil efter en periode som regel mildnes, således at særligt svimmelheden bliver sjældnere og mindre voldsom.

Der vil med tiden opstå et udtalt høretab, og der kan være store gener forbundet med Tinnitus.


Forholdsregler og diagnose

Hvis man oplever ovenstående symptomer, bør man søge læge. Under anfald er det en god ide at lægge sig ned, da der pga. den voldsomme svimmelhed er risiko for, at man kan falde. Sygdommen kan forværres af Stress.

Diagnosen kan ofte stilles ud fra den karakteristiske sygehistorie. Lægen vil desuden undersøge hørelsen og finde denne nedsat, særligt i bassen (de dybe toner). Endvidere undersøges funktionen af buegangene ved en såkaldt kalorisk prøve, hvor der sprøjtes vand med bestemt temperatur (varmt og koldt) ind i øregangen.

Dette udløser normalt karakteristiske øjenbevægelser (kaldet nystagmus). Disse kan mangle eller være abnorme ved Ménières sygdom som udtryk for, at buegangene ikke fungerer optimalt.

Ofte vil patienten blive MR-skannet for at udelukke akustikusneurinom, der er en godartet, langsomt voksende tumor, der vokser ud fra hørenerven i hjernen, der kan give nogle af de samme symptomer.

Ved labyrintitis (betændelse i det indre øre) lider patienten også af svimmelhed og hørenedsættelse. Her ses dog ingen tinitus og labyrintitis kommer ikke i anfald, som ved Ménières sygdom.

Behandling af Ménières sygdom

Generelt er Ménières sygdom svær at behandle, da man er usikker på hvad årsagen til sygdommen er. Der er dog flere forskellige tiltag, som vurderes i den enkelte patients tilfælde:

Medicinsk behandling

  • Antihistaminer som f.eks. cinnazerin eller betahistin. Disse er nok bedre kendt som søsygepiller. Man skal være opmærksom på, at disse lægemidler kan være sløvende og er forsynet med en advarselstrekant. Man bør således ikke køre bil eller betjene farlige maskiner efter indtagelse.
  • Beroligende medicin har en vis effekt på den ubehagelige oplevelse, det er, at have anfald af Ménières sygdom. Man bør dog ikke anvende disse stoffer gennem længere tid, da der er risiko for, at man bliver afhængig. Beroligende medicin er ligeledes forsynet med advarselstrekant.
  • Steroid injektioner i forskellige segmenter af øret kan også forsøges.

Kirurgisk behandling

  • Kemisk labyrintektomi: I lokalbedøvelse åbnes trommehinden, hvorefter der sprøjtes et stof, der er giftigt for det indre øre (gentamycin), ind i mellemøret. Dette udslukker funktionen af buegangene, mens hørelsen hos ca. 90% bevares. Ofte udføres behandlingen 2 dage i træk.
  • Labyrintektomi: Dette er en operation, hvor man ødelægger det indre øre, således at det ikke længere kan give anledning til symptomerne. Det betyder desværre også, at hørelsen på det givne øre går tabt, hvorfor man kun udfører denne operation, hvis der er god hørelse på det modsatte øre.
  • Overskæring af balancenerven: Ved denne operation skærer man nerven (nervus vestibularis), der fører balancesignalet fra buegangene til hjernen, over. Hørelsen kan bevares, men det er en vanskelig operation, da det er svært at komme ind til nerven uden at beskadige omkringliggende strukturer. - I udlandet er man gået bort fra denne type operation, da bivirkningerne kan være så betydelige.

Denne artikel blev oprindeligt publiceret på Sundhedsguiden.dk den 8/8-2008. Opdateret den 13/02-2016 af Læge Thomas Baastrup Piper. - Rettighedshaver er Sundhedsguiden.dk.