Forandringer af hjertemusklen som følge af alkoholisme og fejlernæring

Dato: 4. September 2006
Forandringer af hjertemusklen som følge af alkoholisme og fejlernæring

Forandringer i hjertemusklen kan opstå ved forgiftning, fejlernæring eller forstyrrelse i saltbalancen. I de fleste tilfælde er årsagen et stort alkoholindtag. Symptomer er hjertebanken, åndenød og hævelse af især ben. Ved svære tilfælde hjertesvigt og/eller forkammerflimmer. Ophør af alkoholdindtag og en bedre ernæringstilstand er væsentlig. I det svære tilfælde er behandlingen som ved hjertesvigt.

Definition og årsag

Som i alle kroppens andre muskler sker der i hjertet en kontinuerlig nedbrydning og opbygning i cellerne. Det kræver de rette byggesten, og hvis de ikke bliver tilført, kan der opstå fejl i hjertemuskulaturen. Det kan opstå ved forgiftning, fejlernæring eller forstyrrelser i saltbalancen.

Den hyppigste årsag er overdrevet indtag af alkohol. Alkoholen kan i store mængder virke som en gift på hjertet. Der kan udvikle sig et forstørret slapt hjerte (dilateret kardiomyopati). Dette ser man også ved forskellige fejlernæringstilstande f.eks. ved mangel på vitamin B1. Kombinationen af vitaminmangel og Alkoholisme opstår hyppigt pga. den dårlige ernæring, der ofte følger længerevarende kraftigt alkoholindtag.


Symptomer og komplikationer

Den dilaterede kardiomyopati kan give forskellige symptomer afhængig af sværhedsgraden. I lettere tilfælde kan der være hjertebanken, åndenød og hævelse af især benene. Ved svære tilfælde kan der udvikle sig hjertesvigt og/eller Forkammerflimmer. Skyldes sygdommen Alkoholisme, kan der være komplikationer fra andre alkoholrelaterede sygdomme.

Forholdsregler og diagnose

Ved sund og varieret kost samt et mådeholdent alkoholindtag, kan man undgå udvikling af forstørret hjerte af disse årsager. Der er dog mange andre lidelser, der kan give dilateret kardiomyopati, og ofte er det ikke muligt at finde en præcis tilgrundliggende årsag.

Diagnosen kan lægen stille ud fra en ekkokardiografi af hjertet.

Med forskellige blodprøver er det muligt at påvise den eller de vitaminer, som kroppen mangler. En blodprøve kan også påvise, om kroppen udsættes for stor alkoholbelastning.


Behandling

Fuldstændigt ophør af alkoholindtag har vist sig at bedre tilstanden hos ca. en 1/3 af patienterne med alkoholisk forstørret hjerte. Der vil ligeledes ses bedring hos fejlernærede, hvis deres ernæringstilstand korrigeres.

Behandlingen er ellers som nævnt under Hjertesvigt. I værste tilfælde kan Hjertetransplantation vise sig at være eneste livsreddende behandling.