Fugtig gangræn

Dato: 22. november 2006
Fugtig gangræn

Gangræn, eller koldbrand, er betegnelsen for vævsdød pga. manglende ilttilførsel. Det fugtige gangræn opstår, når et område med tør gangræn, eller et sår, inficeres med forrådnelsesbakterier. Det er vigtigt at rense og renligholde sår. Har man dårligt blodomløb, er det især vigtigt at være opmærksom på sår.

Definition og årsag

Gangræn (koldbrand) er betegnelsen for vævsdød pga. manglende ilttilførsel. Der findes to typer gangræn: Tør gangræn og fugtig gangræn. Det fugtige gangræn opstår, når et område med Tør gangræn eller et sår, inficeres med forrådnelsesbakterier. Disse bakterier er ofte af arten Clostridium, og de trives bedst i et iltfattigt miljø f.eks. i dødt væv.

Bakterierne kan danne giftstoffer (toksiner), som kan angribe det omkringliggende sunde væv, hvormed koldbranden kan sprede sig. Bakterierne formerer sig ofte hurtigt, og et fugtigt gangræn kan sprede sig med en vis hastighed. Bliver det angrebne område tilpas stort, kan gangrænet blive livstruende.

En særlig form for fugtig gangræn er det såkaldte gasgangræn. Her danner bakterien en ildelugtende gasart under huden.


Symptomer på fugtig gangræn

Ofte vil man have forudgående symptomer på vævsødelæggelse pga. iltmangel. Når vævet er døende, er der smerter, men det døde væv giver ingen smerter. Der kan ses sortfarvning af den døde legemsdel. Ved det fugtige gangræn kan der ses pus (udflåd som ofte er gult), og patienten kan have feber. Vævet ser opløst og fugtigt ud.

Betændelsen kan sprede sig til blodet og give Sepsis, hvilket er en alvorlig tilstand. Gasgangræn frigiver ildelugtende gas, og der høres en sneboldsagtig knitrende lyd, når man trykker på huden.

I modsætning til det tørre gangræn respekterer det fugtige gangræn ikke grænserne for sundt væv, men spreder sig.

Forholdsregler

Det er vigtigt at rense og renligholde sår. I store sår er det tit nødvendigt at skære dødt væv væk og sy sårrenderne sammen. Lægen vil give antibiotisk behandling for at forebygge betændelsesudvikling.
Har man dårligt blodomløb og deraf dårlig sårheling f.eks. pga. åreforkalkning eller Diabetes, er det især vigtigt at være opmærksom på sår. Disse opstår oftest omkring tæer, fødder og skinneben.

Har man udviklet Tør gangræn, skal man holde området rent og tørt for at undgå infektion.

Det er meget vigtigt at søge læge ved ethvert tegn på dårlig sårheling eller gangræn.


Behandling af fugtig gangræn

Fugtig gangræn er en alvorlig sygdom. Behandlingen vil bestå i kirurgisk at fjerne det døde væv. Man vil ofte også fjerne noget af det omkringliggende raske væv for at sikre, at bakterien ikke har spredt sig. Decideret amputation kan komme på tale.

For at udrydde bakterierne kan man behandle området (f.eks. et ben) i en trykbeholder med mættet ilt. Da bakterierne ikke kan overleve i iltrige miljøer, dør de ved behandlingen. Man vil samtidigt give antibiotisk behandling for at slå bakterien ihjel.

Grundet nutidens hygiejnestandarder er fugtig gangræn blevet en sjælden sygdom, og dødeligheden er meget lav, hvis der iværksættes behandling i rette tid.