Ordblindhed (dysleksi)

Forfatter: Læge, Rune Sort
Dato: 14. oktober 2003
Ordblindhed (dysleksi)

Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som specielt giver problemer med at afkode enkeltord i skriftsproget.

Hvad er dysleksi (ordblindhed)?


En persons indlæringsevne kan være nedsat på mange forskellige områder. Et af dem er evnen til at læse. Der findes en række former for læsevanskeligheder og op mod 10-20 % af befolkningen lider under én af disse. De som er hårdest ramt betegnes dyslektikere eller ordblinde og de udgør ca. 4 %.

Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som specielt giver problemer med at afkode enkeltord i skriftsproget.

Årsagen er endnu ikke rigtig afklaret, men dyslektikeren er vel at mærke helt normalt begavet. Ordblindheden skyldes ikke udviklingsskader eller nedsatte/manglende sansefunktioner (som midlertidig døvhed eller lign.) og personen har ingen tegn på hjerneblødninger eller andre hjerneskader.

Ordblindhed er ikke en sygdom, men de fleste undersøgelser viser, at man kan arve risikoen for at udvikle dysleksi.


Hvordan kommer dysleksi til udtryk?

Ordblindhed kommer til udtryk som afkodningsvanskeligheder på bogstav- og sproglydsniveau. Det vil sige at den ordblinde kan forveksle bogstaver, der ligner hinanden såsom b og d eller p og q. Sproglydsproblemer kan gøre, at også bogstavgrupper i et ord byttes om eller ændres, idet den ordblinde forveksler de lyde, som bogstavgrupperne hver især er udtryk for. Et eksempel kunne være at ordet kulde blev læst som kunne. Dyslektikeren har derfor store problemer med at læse de enkelte ord.

Udover læsevanskeligheder vil den ordblinde typisk have meget svært ved at lære at skrive og stave korrekt. Andre kendetegn kan være at personen har en svag hukommelse når det kommer til ord og desuden har en lidt langsom adgang til sit eget ordforråd. Et ordforråd som i øvrigt kan være noget mindre end hos andre i samme aldersklasse.
 

Hvordan opdages dysleksi?

Naturligvis opdages ordblindhed ofte først, når barnet er startet i skole. Man kan imidlertid fange det før ved at være opmærksom, hvis der f.eks. er ordblindhed i familien. I før-skole-årene kan der være forsinket taleudvikling, dårlig lytteopmærksomhed og dårlig hukommelse for rim og remser, ord og tal.

I første klasse vil dansklæreren i nogen tilfælde opdage barnets vanskeligheder ved at lære bogstaver og ord. Mange karakteristiske kendetegn ved dysleksi kan her afsløres ved en særlig læseprøve.
Den egentlige "diagnose" dysleksi kan dog kun stilles efter en grundigere testning af læse- og sprogfærdigheder, som foretages af en tale-/hørepædagog eller læsepædagog i amtets kommunikationscenter.

Ved mistanke om ordblindhed hos et barn, kan forældre og skole i første omgang henvende sig på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen med henblik på en vurdering.

Det kan imidlertid være meget problematisk at opdage dysleksi, fordi børnene oplever deres læseproblemer som noget meget pinligt. De finder derfor måder at dække over problemet på og undgår så vidt muligt at læse. Bliver ordblindheden ikke opdaget og afhjulpet i de små klasser, kan det føre til adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder hos barnet.


Hvad kan der gøres?

Dyslektiske børn får specialundervisning i skolen, hvor der blandt andet lægges vægt på systematik, stimulation

af læselysten samt at tage sig god tid til gentagelser og indlæring. Den ordblinde har glæde af forskellige bog og bånd-metoder og i de senere år er en del computerprogrammer udviklet, som med stor effekt kan benyttes i læse- og skrivetræningen - heriblandt programmer med syntetisk tale.

Forskning har vist, at jo tidligere ordblindheden bliver konstateret og den kompensatoriske træning begyndt, jo bedre bliver resultaterne for den ordblinde. Tager man tidlig fat, ses der som regel rigtig gode resultater. Opdages problemet først rigtig i de senere klasser, eller har hjælpen ikke været god nok, findes der også en række efterskoler for læse- og skrivebesværede. En dyslektiker kan tilegne sig gode læsefærdigheder gennem vedvarende øvelse og kan klare sig glimrende på arbejdsmarkedet og i det voksne liv generelt.


Tak til Ordblinde-/Dysleksiforeningen i Danmark

Vil du vide mere?

Artikel om Dysleksi af Ordblindeforeningen


Indlæringsproblemer hos børn

Ordblindeforeningen anbefaler yderligere at du:

 • søger yderligere information på din egen skole.
   
 • læser mere i Undervisningsministeriets temahæfte: Undervisning af elever med læsevanskeligheder.
   
 • søger råd og vejledning hos "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" der er en kommunal instans. Kan ofte kontaktes gennem skolelæreren.
   
 • taler med "Læsekonsulenten" der er en læreruddannet konsulent ansat af kommunen.
  Ikke alle kommuner har dog en, men der er en oversigt og forklaring af deres funktion på Læsekonsulenternes Landsforenings hjemmeside .

  Samme landsforening har desuden samlet en side med diverse links relateret til emnet.
   
 • søger information hos "Center for Læseforskning i Danmark" (Projekt læsning), som hører under Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet.