Tvillinger

Forfatter: Læge, Peter Bonde
Dato: 6. november 2007
tvillinger

Ca. én ud af hundrede fødsler er tvillingefødsler. To tredjedele af tvillingegraviditeterne er tveæggede tvillinger. Alle risici der er i forbindelse med graviditet og fødsler er øgede ved flerfoldgraviditeter.

Ca. én ud af hundrede fødsler er tvillingefødsler. Trillingefødsler er endnu mere sjældne, i omegnen af én ud af titusinde. Graviditeter med mere end et foster kaldes flerfoldsgraviditet. Flerfoldsgraviditeter er hyppigere ved kunstig befrugtning, hvor der ofte opsættes mere end et befrugtet æg.

To tredjedele af tvillingegraviditeterne er tveæggede tvillinger, dvs. der har været frigivet to æg ved kvindens ægløsning, og de er begge blevet befrugtet med hver deres sædcelle. De to fostre er ikke mere ens end søskende, der er født på forskellige tidspunkter.

Meget tidligt efter en befrugtning kan klyngen af delende celler dele sig i to, og udvikle sig til to fostre, på trods af, at der kun er ét æg, der er blevet befrugtet. Dette kaldes enæggede tvillinger. De har det samme arvemateriale, og er derfor af samme køn, og vil ligne hinanden mere end tveæggede tvilligner. Afhængig af hvor sent denne deling sker, vil tvillingerne enten have hver deres moderkage og fosterhinde, dele moderkage, men have hver deres fosterhinde, eller dele fosterhinde og moderkage.

Alle risici der er i forbindele med graviditet og fødsler er øgede ved flerfoldgraviditeter. Dette omfatter:

  • Blodmangel
  • Svangerskabsforgiftning
  • Forliggende moderkage
  • Blødninger i efterbyrdsperioden
  • For tidlig fødsel

Flerfoldsgraviditeter opdages ved rutinekontroller, når kvinden bliver ultralydsscannet.