Influenza A status i Europa og i verdenen

Forfatter: Trine Brøndsted
Dato: 12. juni 2009
Influenza A status i Europa og i verdenen

Situationen med Influenza A H1N1 (svineinfluenza) udvikler sig hele tiden. Netop nu er det Influenza sæson på den sydlige halvkugle og vi vil givetvis se en markant stigning af tilfælde der. Se status i Europa og i verdenen.

Influenza A H1N1 i Danmark

I Danmark er der registreret 934 tilfælde af Influenza A H1N1.

Antallet af indrapporterede influenza-tilfælde er stødt stigende i Danmark. 


Influenza A H1N1 i Europa

WHO  rapporterer at Influenza A H1N1 (svineunfluenza) har nået 49 europæiske lande. Specielt Ukaine er hårdt ramt af epidemien. WHO rapporterer, at epidemien har toppet i Irland, Island og Stor Britannien . Indtil videre er der registreret 328 dødsfald i Europa, som følge af  Influenza A H1N1.

  

De nationale myndigheder, WHO og ECDC (det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol) følger situationen nøje.