De 8 Folkesygdomme

Dato: 16. december 2005
De 8 Folkesygdomme

En række sygdomme går under den fælles betegnelse: "Folkesygdomme". Dette fordi de forekommer ofte i den danske befolkning. Læs mere her om sygdommene, cancer/kræft, diabetes, hjerte-kar, knogleskørhed, KOL/rygerlunger, psykiske lidelser, muskel-skeletsygdomme, overfølsomhed