Førstehjælp Slag mod hovedet

Dato: Revideret 29. marts 2010 - første publicering 25. maj 2007
Førstehjælp Slag mod hovedet

Lær hvordan man udøver førstehjælp ved Slag mod hovedet, som kan vise sig ved hjernerystelse, kraniebrud eller blødning mellem kraniet og hjernen.

 Bleg hud samt forvirring er nogle af symptomerne på shock
Bleg hud samt forvirring er nogle
af symptomerne på shock

 

Hjernerystelse

Ved hjernerystelse bliver hjernen i bogstaveligste forstand "rystet", og der opstår små blødninger i hjernen.<


Symptomer

Hovedpine, svimmelhed, dobbeltsyn, kvalme, opkastninger, hukommelsestab, evt. bevidstløshed.

Førstehjælp

Søg læge:

  • Ved bevidstløshed, der ikke er ganske kortvarig samt ved hukommelsestab, dobbeltsyn, kramper, kvalme/-opkastning, eller kraftig hovedpine

  • Hvis den tilskadekomne efter opvågning igen bliver søvning/uklar eller ukontaktbar

  • Hvis den tilskadekomne efter bedring igen får det dårliger

Kraniebrud kan være åbent eller lukket
Kraniebrud kan være åbent
eller lukket


Kraniebrud

Et kraniebrud kan være åbent eller lukket.

Symptomer og førstehjælp ved kraniebrud

Der kan være blødning fra øre eller næse, og blodudtrædning omkring øjnene. I øvrigt er symptomer og førstehjælp som ved hjernerystelse.

Ved mistanke om kraniebrud: Søg læge

Blødning mellem kranium og hjerne
Blødning mellem kranium og
hjerne


Blødning mellem kranium og hjerne

Skaden kan opstå ved at et blodkar brister, sådan at der opstår en blødning mellem kraniet og hjernen. Blødningen kan ikke komme ud på grund af kraniet. Derfor vil blødningen give et tryk på hjernen, som kan være livstruende.

Symptomer og førstehjælp ved blødning mellem kranium og hjerne

Som ved hjernerystelse. Observation i 24 timer er meget vigtig.