Førstehjælp Shock

Dato: Revideret 29. marts 2010 - første publicering 25. maj 2007
Førstehjælp Shock

Shock er betegnelsen for et kredsløbssvigt. Læs om symptomer på shock samt hvordan man yder førstehjælp

 

Shock er betegnelsen for et kredsløbssvigt. Forud for kredsløbssvigtet optræder et blodtryksfald, udløst af bl.a. blødninger og hjertesygdomme. shock medfører, at hjernen ikke får ilt i tilstrækkeligt omfang, og er en livstruende tilstand.
"Blødningsshock" opstår, hvis en person mister meget blod. Jo hurtigere blodtabet sker, jo større er risikoen for shock.

Bemærk, at en indre blødning kan være så voldsom, at den kan være livsfarlig - også selv om du ikke kan se en dråbe blod.

 Bleg hud samt forvirring er nogle af symptomerne på <a href=shock " src="/media/101/SG/images_newSG/Foerstehjaelp/foerstehjaelp_shock.gif" width=150 height=192>
Bleg hud samt forvirring er nogle
af symptomerne på shock

 

Symptomerne på shock er:

 • Bleg hud.
   
 • Kold og fugtig hud (koldsved)
   
 • Træthed og tørst
   
 • Forvirring, bevidstheden svinder og bliver til bevidstløshed.

 

Nogle af de ting du skal gøre for at yde førstehjælp er f.eks. at lægge personen ned og giv psykisk førstehjælp
Nogle af de ting du skal gøre
for at yde førstehjælp er f.eks.
at lægge personen ned og giv
psykisk førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælpen er at forebygge kredsløbssvigtet og sikre iltforsyning til hjernen:

 • Stands blødning
   
 • Læg personen ned
   
 • Støt beskadigede områder
   
 • Beskyt ham mod klimaet (såvel varme som kulde).
   
 • Giv psykisk førstehjælp.