Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Dato: Revideret 29. marts 2010 - første publicering 25. maj 2007
Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Førstehjælpens 4 hovedpunkter, som er : Stands ulykken, giv livreddende førstehjælp, alarmer ambulance på 112, giv førstehjælp mens du venter på ambulancen. Læs mere om hvad de 4 punkter indeholder.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er den fremgangsmåde, som du anvender for at komme i gang med førstehjælpen, og for at give førstehjælpen i den rigtige rækkefølge.

1) Stands ulykken (overblik og sikring) ved f.eks. at:

 • Udsætte advarselstrekant.

 • Slukke ild.

 • Afbryde strøm.

 • Nødflytte en tilskadekommen.


2) Giv livreddende førstehjælp ved f.eks. at:

 • Stoppe kraftig blødning

 • Lægge den tilskadekomne i aflåst sideleje

 • Afhjælpe alvorlig blokering af luftvejene

 • Give hjerte-lunge-redning

3) Alarmer ved at ringe 1-1-2


4) Giv almindelig førstehjælp mens du venter på ambulancen, f.eks. ved at:


 • Tale med den tilskadekomne.

 • Beskytte den tilskadekomne mod vejrliget.

 • Lægge forbinding. 

 • Give psykisk førstehjælp