Førstehjælp Blødninger

Dato: Revideret 24. marts 2010 - første publicering 26. juni 2007
Førstehjælp Blødninger

Førstehjælp. De fleste blødninger ( ikke pulsåreblødninger) kan begrænses eller helt stoppes ved at løfte det blødende sted så højt som muligt i forhold til hjertet. Er det ikke nok, vil en fast forbinding kunne standse blødningen.

Blødninger har psykologisk effekt

Blødninger har en psykologisk effekt. Blod får en skade til at se voldsom ud. Dæk derfor blødninger til for at give psykisk førstehjælp. Store og langvarige blødninger kan medføre shock.


Forebyggelse ved blødninger

Vær opmærksom på risikoen for at forurene et sår, brug så vidt muligt sterile forbindinger, og undlad at røre ved det sterile kompres.
Du bør altid have en førstehjælpskasse i din bolig og i din bil. I førstehjælpskassen skal bl.a. være sterile forbindinger og et trekantet tørklæde