Førstehjælp Aflåst sideleje

Dato: Revideret 23. marts 2010 - første publicering 25. maj 2007

Førstehjælp Aflåst sideleje

Lær hvordan man i førstehjælp ligger en person i Aflåst sideleje

Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du ringer 1-1-2 for at  tilkalde en ambulance.Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du tilkalder en ambulance

 • Læg den tilskadekomnes nærmeste arm vinkelret ud fra kroppen som vist på tegningen.
   

 • Læg hans fjerneste arm over brystet, og hold bagsiden af hånden mod nærmeste kind.
   

 • Bøj fjerneste ben i hofte og knæ
   

 • Træk i det bøjede ben, så den tilskadekomne rulles over mod førstehjælperen.
   

 • Tilpas det bøjede ben, så både hofte og knæ er i rette vinkler (90 grader).
   

 • Læg hovedet bagover med hånden under kinden. Derved sikrer du frie luftveje.
   

 • Kontroller nu igen vejrtrækning, og undersøg derefter regelmæssigt om der stadig er normal vejrtrækning.