Mæslinger (Morbilli)

Dato: Revideret 6. februar 2017 - første publicering 19. oktober 2006
Mæslinger

Mæslinger er en af de fire klassiske børnesygdomme forårsaget af morbillivirus med høj smittefare, og regnes som den værste og farligste børnesygdom.

Definition og årsager til mæslinger

Mæslinger er en meget smitsom sygdom, der skyldesinfektion med et virus kaldet morbilli (et såkaldt RNA virus=, som viser sigmed forkølelseslignende symptomer og et karakteristisk hudeksem. Sygdommentilhører traditionelt de fire klassiske børnesygdomme.

Det er ikke ualmindeligt, at mæslingesygdom medfører andre sygdomme som mellemørebetændelseog Lungebetændelse. Sygdommen kan have et alvorligt forløb og i sjældnetilfælde kan sygdommen føre til Hjernebetændelse.


Udbredelse af mæslinger i Danmark

Tidligere så man iDanmark mange tilfælde af mæslinger, ofte i epidemier, men efter indførsel afMFR vaccinen i 1987 er forekomsten af mæslinger i Danmark sjælden, og rammer ihovedsagen uvaccinerede personer. De seneste år er konstateret følgende antaltilfælde af mæslinger i Danmark jævnfør Statens Seruminstitut:

 • 2012: 2 tilfælde
 • 2013: 17 tilfælde
 • 2014: 17 tilfælde
 • 2015: 9 tilfælde

Sygdommen overføres meddråbesmitte (små dråber fra luftvejene som indeholder virus) fra andre smittedepersoner.

Symptomer på mæslinger

Efter smitte med det virus, som forårsager mæslinger,går der oftest mellem 10-12 dage, inden sygdommen viser sig. Symptomerne påmæslinger er opdelt i 2 faser: Første fase opleves medforkølelsessymptomer. De andre almindeligste symptomer er:

Efter ca. 3 dage falder feberen, og sygdommen går ind i den andenfase. Her er de almindeligste symptomer

 • Udslæt (som først starter i slimhinden i munden og ansigtet, bestående af såkaldte kopliske pletter, som er røde pletter med et hvidt eller blåligt centrum). Herefter starter et større udslæt, først bag ørene og derefter spreder det sig til kroppen, samt arme og ben.
 • Fortsatte symptomer fra slimhinderne.
 • Nyt tilfælde af feber, som oftest bliver 39-40 °C og generel stor sygdomspåvirkning. Udslættet varer som regel ca. 5 dage, og hele sygdomsforløbet varer 7-10 dage, hvis der ikke tilkommer komplikationer.

Inficerede personer ersmittebærere i 5 dage før udbrud til 4 dage efter udbrud, og mæslinger er megetsmitsom med en "attack" rate på cirka 75% overfor modtageligepersoner.

Smitten kan holde sigi et lukket rum op til to timer efter en en smittet person haropholdt sig i rummet.

Mennesket er deneneste kendte vært for denne type virus.


Forholdsregler og diagnose

Hvis man bliver syg med ovenstående symptomer, og er i tvivl om hvad man fejler, skal man gå til egen læge. Såfremt man skulle være uheldig at blive ramt af en af de mere alvorlige følgesygdomme (se nedenfor), er det vigtigt at gå til lægen, så behandling kan opstartes.

Lægen kan stille diagnosen ud fra en blodprøve, samt ved at sende en prøve med sekret fra svælget til undersøgelse, som kan vise, om der findes mæslingevirus deri.

Behandling af mæslinger

Der findes ingen direkte behandling, men lægen kan give et specielt stof (immunglobulin), som kan mildne sygdomsforløbet.


Forløb og komplikationer

I nogle tilfælde kan der i forbindelse med mæslinger opstå følgende sygdomme.

 • Mellemørebetændelse
 • Lungebetændelse
 • Diarré
 • Hjernebetændelse
 • Hjernehindebetændelse

For mere information om ovenstående sygdomme se under disse.

Forebyggelse af mæslinger

Mæslinger forebygges gennem børnevaccinationsprogrammet med en MFR-vaccine.

Har man ikke fulgt børnevaccinationsprogrammet, og skal rejse til ulande hvor mæslinger er mere udbredt, er det en god idé at overveje vaccination endnu engang.