Polypper (Adenoide vegetationer)

Dato: Revideret 6. august 2006 - første publicering 4. august 2006
polypper hos børn

Polypper (Adenoide vegetationer), symptomer på polypper, behandling af polypper, komplikationer ved polypper, diagnosen polypper, forebyggelse af polypper.

Definition og årsager

På bagvæggen af næsesvælget findes der noget lymfevæv. Lymfevæv er en samling af celler, der er en del af kroppens immunforsvar. I løbet af barndommen vokser og skrumper lymfevævet, hvilket er ganske normalt.

Polypper er lymfevæv, der er vokset i en unormal grad eller er betændt. Polypper kaldes også for adenoide vegetationer.

Tilbagevendende infektioner i de øvre luftveje synes at være en af grundene til polyppernes opståen. Man mener også, at der kan være arvelige og allergiske årsager.

Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen.


Symptomer på polypper

Polypperne kan lukke næsen mere eller mindre til, hvilket fører til, at barnet begynder at trække vejret med munden. Barnet får en nasal stemme, dårlig søvn med snorken, og hoste om natten er typisk.

På grund af polypperne kan der komme nedsat hørelse og mellemørebetændelse, forkølelse og Bihulebetændelse.

Forholdsregler og diagnose

Den kliniske undersøgelse tyder i retning af polypper, hvis symptomerne med nasal stemme og vejtrækning med munden forekommer. Lægen kan se polypperne ved at kigge ind i svælget og igennem næsen.


Behandling af polypper

Først og fremmest venter man og ser, om polypperne skrumper af sig selv. Hvis polypperne ledsages af infektioner, kan der behandles med antibiotika.

Tilbagevendende polypper opererer man væk. Man behøver ikke at blive indlagt for operationen, som foregår i fuld bedøvelse. Der er sjældent komplikationer til operationen, der kan dog opstå snøvlen i efterforløbet. Her kan talepædagog blive nødvendigt.