Børn og motion

Dato: 15. maj 2006
børn og motion

Flere og flere børn bevæger sig for lidt, og de er i markant dårligere form end tidligere. Hvis dit barn er blandt denne gruppe, bør du være opmærksom på, at børn skal bevæge sig mindst 60 minutter hver dag - og helst lidt mere.

Udover at få for lidt motion er mange børn overvægtige, og det kan få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser på sigt, hvis der ikke bliver gjort noget ved det i tide.

Gode muligheder for et aktivt liv

Fodbold, gymnastik, dans, rulleskøjter, løbehjul, ridning, sejlsport osv. er blot nogle af de mange former for fritidsaktiviteter, som børn i dag har mulighed for at deltage i - enten i foreninger eller på egen hånd sammen med kammerater. Og rigtig mange børn bevæger heldigvis sig meget.

Men to ud af tre 11-15-årige lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bevæge sig 60 minutter hver dag, og børn er i langt dårligere form i dag end for tyve år siden. Desuden er næsten hvert 7. barn overvægtig.

Et skræmmende faktum er, at enkelte børn er i så dårlig form, at man har fundet tegn på tidligt stadie af diabetes 2 helt ned hos 9-årige.

Denne udvikling vil give alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser på længere sigt, da disse børn har en langt større risiko for at udvikle hjerte- og kredsløbssygdomme, diabetes 2, slidgigt og visse typer kræft, end deres normalvægtige og motionerende kammerater.


Årsager til inaktivitet og overvægt hos børn

Trods de mange muligheder for at være aktive, både i foreningsregi og i fritiden, er der altså en stigning i antallet af overvægtige børn - hvorfor?

Udviklingen hænger især sammen med, at flere børn køres i bil til skole end tidligere: De sidste 30 år er andelen af børn, der køres i bil til og fra skole steget næsten 200 %. Jo yngre børnene er, jo oftere bliver de kørt i skole. Desuden fylder stillesiddende fritidsaktiviteter som tv og computerspil mere af børns hverdag.

Mange børn bruger eksempelvis mindst tre timer hver dag foran computeren, og så er det svært også at nå til fodbold eller en tur ud på løbehjulet...

Ansvaret ligger hos forældrene

Børns primære incitament til at være fysisk aktive kommer fra forældrene og til dels kammeraterne. Derfor er det heller ikke børns eget ansvar at sørge for at få nok motion. Børn kan ikke se sammenhængen mellem det at være fysisk inaktiv nu og at få en blodprop som 60 årig.

Derfor er det vigtigt, at man som forældre forstår, at ens barn, der måske nok er lidt overvægtigt, men ellers er sund og rask, er i risikogruppen for at udvikle alvorlige sygdomme senere hen, hvis ikke de dårlige vaner lægges om.


Gør motion til et familieprojekt

Ligesom det er svært at lære børn, at man ikke skal ryge, hvis man selv er ryger, er det heller ikke let at overbevise børn om, at motion er vigtigt, hvis den eneste motion man selv får, er at løbe hen til bilen eller for at nå bussen. Derfor vil det være en god idé, at hele familien lægger stilen om - så får både børn og voksne glæde af motionen, og de får endda også flere gode stunder sammen.

Man kan måske følges ad på cykel noget af vejen, eller gå med de mindste til børnehaven, inden man selv skal af sted.

Fysiske og psykiske gevinster

Et aktivt liv som barn forebygger således sygdomme senere hen i livet, men der er også mange gode gevinster nu og her for børnene - både fysisk og psykisk: Daglig bevægelse er afgørende for børns sundhed, bl.a. fordi børn opbygger deres muskler og knogler, mens de vokser.

Aktive børn trives bedre, har mere energi og er mindre syge. Bevægelse styrker børns motorik, så de har lettere ved at koncentrere sig og lære. Motorikken har især betydning for sprogstimulation.

Desuden er der en tendens til, at stillesiddende børn har flere sociale problemer, bl.a. fordi de ikke kan følge med i de andre børns leg og dermed bliver udelukket af fællesskabet.


Sundhedsstyrelsen sætter fokus på børn og motion

Hvert år i september har Sundhedsstyrelsen kampagnen "Børn og Bevægelse", der fokuserer på 6-9-årige børn, kørende. Udover at rette sig mod forældrene, henvender kampagnen sig også til lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, så flere og flere får den vigtige viden om nødvendigheden af at børn dyrker motion.

Kun ca. 6 % af befolkningen ved, børn skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen, og hensigten er netop at gøre forældre og børne-professionelle opmærksomme på dette budskab og gøre dem bevidste om deres ansvar. De skal være med til at sikre vigtigheden af, at børn får gode oplevelser med leg og bevægelse i skolen, på fritidshjemmet og hjemme hos mor og far.

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

Børn skal bevæge sig mindst 60 minutter hver dag ved moderat intensitet. Derudover skal børn to-tre gange om ugen lave aktiviteter, der fremme og vedligeholder kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed f.eks. ved aktiviteter med høj intensitet af 20-30 minutters varighed.

Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her.