Sygdomsoversigt

Dato: 14. oktober 2003
Sygdomsoversigt

Sygdomsoversigt. Her nedenfor kan du få en oversigt over børnesygdomme, deres inkubationstid, hvorlænge de smitter og hvornåt barnet må komme i institution igen


Sygdom


Inkuba-
tionstid

Smitter
fra


Smitter
til

Møde i
Institution


Særlige
forhold


Få dage

Bylden begynder af væske

Såret er tørret ind

Når betæn-
delses-
stedet er tørret ind


Børne-


2-6 uger

2 uger efter smitte

Behandling iværksat

Ingen begræns-
ninger


1-3 døgn

Sårene begynder at væske

Sårene er tørret ind og
skorperne faldet af

Når sårene er ophelede, dvs. tørre, og skorperne er faldet af

Skolebørn må møde, hvis sårene ikke er meget udbredte.


Cytome-
3-12 uger


Ingen begræns-
inger


Fnat


3-6 uger

Kort efter
smitte-
tidspunkt

Behandling
iværksatNår behandling er iværksat


Forkøl-


1-7 dage

1 døgn inden udbrud

5 døgn efter udbrud

Når barnet er rask, og der ikke er pasnings-
problemerSygdom

Inkuba-
tionstid

Smitter
fra

Smitter
til

Møde i
Institution

Særlige
forhold


Forkølel-


2-12 dage

Dannelse af blærer

Blærerne er tørret ind

Ingen begræns-
ninger

Hyppigst smitte fra raske
smitte-
bærere


Fåresyge


2-3 uger

5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden symp-
tomerne er begyndt


Indtil kirtel-
hævelsen er på retur

Når barnet er rask, og kirtelhævelsen er på retur


Hand,
foot and mouth disease


3-8 dage

Udbrud af sygdom-
men

Udbrud er på retur

Når barnet er rask


Hepatitis


2-6 uger

Sidste del af inkubations-
tiden

Få dage efter sygdoms-
udbrud

Når barnet er rask

Smitte fra børn uden
symptomer forekom-
mer


Hepatitis


1-6 mdr.


Når barnet er rask


Sygdom

Inkuba-
tionstid

Smitter
fra

Smitter
til

Møde i
Institution

Særlige
forhold


Influenza


1-5 dage

1 døgn inden udbrud

Barnet er rask

Når barnet er rask


Kighoste


7-10 dage

7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelses-
symptomerne er begyndt

6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt

Når hosteanfald ikke giver anledning til pasnings-
problemer


Særlige regler for uvacci-
nerede børn under 1 år,


Kysse-


4-6 uger

Udbrud af sygdommen

Barnet er rask

Når barnet er rask

Kun lidt smitsom, smitte fra raske smittebærere


Lus


2-8 uger

Smittetids-
punkt

Behandling iværksat

Når behandling er iværksatSygdom

Inkuba-
tionstid

Smitter
fra

Smitter
til

Møde i
Institution

Særlige
forhold


Lussinge-


1-2 uger

Få dage før udslættets udbrud

Udslættet er brudt ud

Når barnet er rask


Mave-


Oftest et par dage

Diarréens udbrud

Afføringen er norma-
liseret

Når barnet er rask, og afføringen er normal


Smitte fra raske smittebærere forekommer


Mellem-


Kompli-
kation til luftvejs-
infektion

Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre


Afhænger af eventuel
smitterisiko og pasnings-
problemer


Sygdom

Inkuba-
tionstid

Smitter
fra

Smitter
til

Møde i
Institution

Særlige
forhold


Meningo-


2-8 dage

Kort før sygdoms-
udbrud

Behand-
ling iværksat

Når behandlingen er afsluttet, og barnet er rask


Hyppigst smitte fra raske smittebærere


Mæs-


8-11 dage

7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelses-
sympto-
merne er begyndt

Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt

Når barnet er rask


Røde


2-3 uger

1 uge efter barnet er smittet, eller 14 dage før udslættets udbrud


Indtil 5 dage efter udbrud af
udslæt

Når barnet er rask


Sygdom

Inkuba-
tionstid

Smitter
fra

Smitter
til

Møde i
Institution

Særlige
forhold


Skar-


1-3 døgn

Barnet er smittet

Der er givet penicillin i 2 dage

Efter 2 dages penicillin-
behandling, såfremt barnet er rask

Smitte fra raske smitte-
bærere fore-
kommer


Skold-


2-3 uger

7 dage efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets frembrud

5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke fremkommer nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind


Når barnet er rask og smittefrit


Skovflåt-


3-30 dage

Kun smitte ved bid af
skovflåt

Når barnet er rask

Ikke smitte mellem mennesker


Svampe-


Uger

Udbrud af udslæt

Behandling iværksat

Ingen begræns-
ninger

Kun lidt smitsomt, smitte fra raske smittebærereSygdom

Inkuba-
tionstid

Smitter
fra

Smitter
til

Møde i
Institution

Særlige
forhold


Tredje-


1-2 uger

Ukendt

Ukendt

Når barnet er rask


Vand-
vorter (mol-
lusca)


1 uge-6 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begræns-
ninger


Vorter


2-3 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begræns-
ninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt.


Hyppig smitte fra raske
smitte-
bærere


Øjen-


1-3 døgn

Øjen-
betændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd


Øjen-
betændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd