Sygdomsoversigt

Dato: Revideret 13. September 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Sygdoms oversigt

Her nedenfor kan du få en oversigt over børnesygdomme, deres inkubationstid, hvor længe de smitter og hvornår barnet må komme i institution igen.

Cytomegalovirus

 • Inkubationstid: 3-12 uger
 • Smitter fra: -
 • Smitter til: 
 • Møde i institutionen: Ingen begrænsninger
 • Særlige forhold: -

Fnat

 • Inkubationstid: 3-6 uger
 • Smitter fra: Kort efter smittetidspunktet
 • Smitter til: Behandling iværksat
 • Møde i institutionen: Når behandling er iværksat
 • Særlige forhold: -

Forkølelse

 • Inkubationstid: 1-7 dage
 • Smitter fra: 1 døgn inden udbrud
 • Smitter til: 5 døgn efter udbrud
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask, og der ikke er pasningsproblemer
 • Særlige forhold: -

Forkølelsessår

 • Inkubationstid: 2-12 dage
 • Smitter fra: Dannelse af blærer
 • Smitter til: Blærerne er tørret ind
 • Møde i institutionen: Ingen begrænsninger
 • Særlige forhold: Hyppigst smitte fra raske smittebærere

Fåresyge

 • Inkubationstid: 2-3 uger
 • Smitter fra: 5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden symptomerne er begyndt
 • Smitter til: Indtil kirtelhævelsen er på retur
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask, og kirtelhævelsen er på retur
 • Særlige forhold: -

Hånd-, fod- og mundsyge

 • Inkubationstid: 3-8 dage
 • Smitter fra: Udbrud af sygdommen
 • Smitter til: Udbrud er på retur
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: -

Hepatitis A

 • Inkubationstid: 2-6 uger
 • Smitter fra: Sidste del af inkubationstiden
 • Smitter til: Få dage efter sygdomsudbrud
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: Smitte fra børn uden symptomer forekommer

Hepatitis B

 • Inkubationstid: 1-6 mdr.
 • Smitter fra: -
 • Smitter til: 
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: -

Influenza

 • Inkubationstid: 1-5 dage
 • Smitter fra: 1 døgn inden udbrud
 • Smitter til: Barnet er rask
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: -

Kighoste

 • Inkubationstid: 7-10 dage
 • Smitter fra: 7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt
 • Smitter til: 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt
 • Møde i institutionen: Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer
 • Særlige forhold: Særlige regler for uvaccinerede børn under 1 år

Kyssesyge

 • Inkubationstid: 4-6 uger
 • Smitter fra: Udbrud af sygdommen
 • Smitter til: Barnet er rask
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: Kun lidt smitsom, smitte fra raske smittebærere

Lus

 • Inkubationstid: 2-8 uger
 • Smitter fra: Smittetidspunkt
 • Smitter til: Behandling iværksat
 • Møde i institutionen: Når behandling er iværksat
 • Særlige forhold: -

Lussingesyge

 • Inkubationstid: 1-2 uger
 • Smitter fra: Få dage før udslættets udbrud
 • Smitter til: Udslættet er brudt ud
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: -

Maveinfluenza

 • Inkubationstid: Oftets et par dage
 • Smitter fra: Diarréens udbrud
 • Smitter til: Afføringen er normaliseret
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask, og afføringen er normaliseret
 • Særlige forhold: Smitte fra raske smittebærere forekommer

Mellemørebetændelse

 • Inkubationstid: Komplikation til luftvejsinfektion
 • Smitter fra: Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre
 • Smitter til: 
 • Møde i institutionen: Afhænger af eventuel smitterisiko og pasningsproblemer
 • Særlige forhold: -

Mæslinger

 • Inkubationstid: 8-11 dage
 • Smitter fra: 7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt
 • Smitter til: Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: -

Røde hunde (Rubella)

 • Inkubationstid: 2-3 uger
 • Smitter fra: 1 uge efter barnet er smittet, eller 14 dage før udslættets udbrud
 • Smitter til: Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: -

Skarlagensfeber (Scarlatina)

 • Inkubationstid: 1-3 døgn
 • Smitter fra: Barnet er smittet
 • Smitter til: Der er givet penicillin i 2 dage
 • Møde i institutionen: Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er rask
 • Særlige forhold: Smitte fra raske smittebærere forekommer

Skoldkopper

 • Inkubationstid: 2-3 uger
 • Smitter fra: 7 dage efter udslættets udbrud, eller  døgn før udslættets frembrud
 • Smitter til: 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke fremkommer nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask og smittefri
 • Særlige forhold: -

Skovflåtbid

 • Inkubationstid: 3-30 dage
 • Smitter fra: Kun smitte ved bid af skovflåt
 • Smitter til: 
 • Møde i institutionen: Når barnet er rask
 • Særlige forhold: Ingen smitte mellem mennesker

Vandvorter (Molusca)

 • Inkubationstid: 1 uge - 6 mdr.
 • Smitter fra: Udbrud
 • Smitter til: Behandling iværksat
 • Møde i institutionen: -
 • Særlige forhold: -

Vorter

 • Inkubationstid: 2-3 mdr.
 • Smitter fra: Udbrud
 • Smitter til: Behandling iværksat
 • Møde i institutionen: -
 • Særlige forhold: -

Øjenbetændelse

 • Inkubationstid: 1-3 døgn
 • Smitter fra: Kan i enkelte tilfælde smitte i perioden med pusflåd
 • Smitter til: 
 • Møde i institutionen: -
 • Særlige forhold: