De enkelte smitsomme sygdomme

Dato: 14. oktober 2003
De enkelte smitsomme sygdomme

De enkelte smitsomme sygdomme


I det følgende er nogle almindelige smitsomme sygdomme hos børn beskrevet.

I skemaerne under sygdomsoversigt er for de enkelte sygdomme anført inkubationstid, smitteperiode,

fremmøde i institution

og eventuelle særlige forhold.

Sygdommene er, i det omfang det lader sig gøre, beskrevet ud fra følgende struktur:
  • En kort beskrivelse.
  • Smitteforhold.
  • Symptomer.
  • Behandling.
  • Forholdsregler, særlige regler og komplikationer
Beskrivelsen af nogle af sygdommene er mere omfattende. Det drejer sig om de sygdomme, der ofte medfører stor usikkerhed i institutionerne.