De fire grupper - ernæringsmæssig inddeling af børn

|
Kilde: Kost - adfærd - indlæringsevne af Frede Bräuner (2002).
Dato: Revideret 8. juli 2010 - første publicering 29. September 2005
ernæringsmæssig inddeling af børn

Sukkernarkomaner, fugleunger, overvægtige og velnærede. Tit overlapper grupperne hinanden, men fælles for de tre første grupper er, at deres kost eller mangel på samme har betydning for deres fysiske og mentale helbred.

Opdelingen er af hensyn til overskueligheden stillet firkantet op. Flere af grupperne overlapper i virkeligheden hinanden.

Desuden findes der forskellige grader inden for hver kategori, f.eks. er der sukkernarkomaner med et højt sukkerindtag, der samtidig spiser og motionerer meget og derfor ikke udviser de samme symptomer som passive sukkernarkomaner.

  1. Børn, der overvejende lever af sukker (‘sukkernarkomaner’)
  2. Børn, der spiser meget lidt (‘fugleunger’)
  3. Børn, der indtager overvejende fede (mættet fedt) og sukkerholdige produkter (de overvægtige)
  4. Børn, der er velnærede

Mange unge bliver først sukkernarkomaner som teenagere, mens andre har været det, siden de lå i mors mave og dermed blev født fejlernærede.

Læs mere om Sukkernarkomaner her

Læs mere om Fugleunger her

Læs mere om Overvægtige børn her

Læs mere om Velnærede børn

Information fra Sundhedsguiden

Denne artikel stammer fra bogen " Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.

Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.