De fire grupper - De overvægtige

|
Kilde: Kost - adfærd - indlæringsevne af Frede Bräuner (2002).
Dato: 8. juli 2010
overvægtige børn

De overvægtige lider typisk af manglende selvværdsfølelse, men er til gengæld ofte bedre fungerende fagligt og socialt end fugleungerne. De overvægtige er ikke alene begejstrede for mad og fedt, men i lige så høj grad for sukkerprodukter.

Storforbrugere af mælkeprodukter

De overvægtige er i virkeligheden også sukkernarkomaner. De køber primært kager pga. af sukkeret og får ved samme lejlighed fedt med i købet. Hovedparten af de overvægtige elever, jeg har mødt, har også haft et stort forbrug af mælkeprodukter, typisk 2-3 liter mælk om dagen.

At mælkeprodukter er en væsentlig årsag til overvægt, underbygges af Fødevaredirektoratets afdeling for ernæring, der har beregnet, at den danske befolkning årligt spiser mindst 40.000 ton mere mælkefedt, end godt er.


Overvægtige glemmer morgenmaden

Det er også typisk for overvægtige, at de springer morgenmaden over og derfor overspiser senere på dagen. I modsætning til fugleunger og sukkernarkomaner har de en glubende appetit. Mange overvægtige lider i virkeligheden af insulinresistens

Mangel på vitaminer og mineraler

Fælles for alle grupper er, at indtaget af vitaminer, mineraler og kostfibre er lavt, og indtagelsen af sukker er højt. Det største indtag af vitaminer og mineraler har de overvægtige, der trods dårlige kostvaner dog spiser mad og dermed indtager næringsstoffer i et vist omfang.

Læs om de Fire ernæringsmæssige grupper af børn her

Læs om At ændre kostvaner her

Læs om Fejlernæring her 


Information fra Sundhedsguiden

Denne artikel stammer fra bogen "Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.

Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.