Vaccination

Dato: Revideret 17. februar 2009 - første publicering 14. oktober 2003
Vaccination

I Danmark tilbydes alle børn et gratis vaccinationsprogram. Målet er at udrydde f.eks en række børnesygdomme - mæslinger, fåresyge og røde hunde, som kan have en række alvorlige bivirkninger. I en globaliseret verden, hvor mennesker bevæger sig rundt på hele kloden, er vaccinationsprogrammet blevet endnu vigtigere, da de sygdomme vi vaccinerer i mod, ikke er udryddet i andre dele af verden.

Definition

Vaccination er en metode til at forebygge forskellige infektionssygdomme. En vaccine virker ved at gøre immunsystemet modstandsdygtigt overfor visse mikroorganismer.

Når man vaccinerer mod en given sygdom, tilfører man kroppen døde eller svækkede mikroorganismer, som immunsystemet angriber. Da der er tale om døde eller svækkede mikroorganismer fremkalder vaccinen ikke egentlig sygdom. Immunsystemet lærer derimod at genkende mikroorganismen og danner antistoffer imod den, således at man ved senere udsættelse for organismen (ved smitte) hurtigt og effektivt kan bekæmpe den.

Man når således ikke at blive syg af at blive udsat for smitte med de mikroorganismer, som man er vaccineret imod.


MFR vaccination

I Danmark er der et vaccinationsprogram, der er et gratis tilbud til alle børn. I programmet indgår vaccination mod de mest almindelige børnesygdomme (MFR-vaccinationen):

 • Mæslinger
 • Fåresyge
 • Røde hunde

Øvrige Vaccinationer

 • Difteri
 • Stivkrampe
 • Kighoste
 • Polio
 • Bakterien Hæmophilus influenzae type B.
 • HPV (Human Papilloma Virus) - dog kun til piger

Ovenstående er potentielt alvorlige sygdomme, som nu stort set er udryddet i Danmark pga. vaccinationsprogrammet - dog ikke HPV.


Hvordan foregår vaccination?

De fleste vaccinationer gives som indsprøjtning i en muskel. Dette medfører et let ubehag i området, hvor der stikkes. Efterfølgende kan der være lidt ømhed i musklen, men dette fortager sig efter et par dage.

Hvorfor vaccinere?

Man vaccinerer for at undgå at blive syg. De sygdomme, der vaccineres imod i det danske børnevaccinationsprogram, var tidligere hyppige og alvorlige sygdomme, som man kunne dø af. Mange mennesker tænker ikke på, at f.eks. Mæslinger kan være en alvorlig sygdom, men årligt dør ca. 700.000 mennesker af denne sygdom verden over og endnu flere får følger som døvhed, epilepsi eller mental retardering. Dette forebygges ved at vaccinere.

En stor tilslutning (over 95 %) til et vaccinationsprogram giver desuden en såkaldt herd immunity (flok-immunitet), hvilket vil sige, at sygdommen stort set udryddes, så selv personer, der ikke er vaccinerede, bliver beskyttet. Det er af betydning for de personer, der af den ene eller anden årsag ikke kan tåle at blive vaccineret.


Bivirkninger ved vaccination

Der har i medierne været en del diskussion om særligt MFR-vaccinens bivirkninger, hvor nogle har hævdet at der er risiko for udvikling af Autisme og sansedefekter som blindhed og døvhed. Dette har ikke kunnet bevises, og mistanken er sandsynligvis opstået, fordi det tidspunkt, hvor man vaccinerer, er det samme som det tidspunkt i barnets udvikling, hvor man oftest opdager ovenstående lidelser.

Almindelige bivirkninger ved vaccination er:

 • Hævelse og rødme omkring indstiksstedet
 • Udslæt
 • Feber, evt. med feberkramper
 • Langvarig gråd og irritabilitet

I meget sjældne tilfælde er der opstået Hjernebetændelse. Risikoen for dette er dog meget større, hvis man ikke er vaccineret og naturligt får f.eks. Mæslinger.

Vacciner ved forskellige alderstrin

3 måneder: Difteritis, Stivkrampe, Kighoste, polio haemophilus influenzae, pneumokoksygdom (forkortet: Di-Te-Ki-Pol-HiB + Pn). Indført 1. okt. 2007.

5 måneder: Difteritis, Stivkrampe, kighose, Polio haemophilus influenzae, pneumokoksygdom.

12 måneder: Difteritis, Stivkrampe, kighose, Polio haemophilus influenzae, pneumokoksygdom.

15 måneder: Mæslinger, Fåresyge, røde hunde (MFR).

4 år: Mæslinger, Fåresyge, røde hunde (MFR). Indført 1. april 2008.

5 år: Di-Te-Ki-Pol re-vaccination.

12 år: Mæslinger, Fåresyge, røde hunde (MFR), hvis man ikke har fået 2 tidligere vaccinationer. HPV vaccine tilbydes til piger.