Livsdans og trancedans: Den moderne medicindans

Dato: Revideret 4. december 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Livsdans

Livsdans handler om at få frit løb, og at der er plads til at være sig selv - uanset hvordan man er. Livsdans handler om at genfinde livsglæden og bryde den onde cirkel af svigt og smerte.

Hvad er livsdans?

Livsdans er moderne medicindans, der omfatter stemmeudtryk og spiller på hele registret, ligefra den helt minimale usynlige indre bevægelse, til de store dramatiske arm- og benbevægelser.

Livsdans handler om at få skred i sit energifelt og forvandle dødvægt til frit strømmende liv. Her betyder stagnation sygdom og død, mens spontan bevægelse forløser og giver liv.

Forudsætningen for spontan bevægelse er at vi mærker vores krop, vore følelser og behov; at vi accepterer dem og har mod til at udtrykke os i overensstemmelse med dem.

Livsdans er intensiv og legende træning i disse grundlæggende ting.


Trancedans giver jordforbindelse til sjælen

Trancedans hører under livsdansen. At gå i trance vil sige at kontakte og bade i subtile dimensioner af vores egen og universets ånd.

Dette sker via at lytte inderligt til sig selv og følge selv de mest subtile impulser. Således adskiller trancedans i alle former sig radikalt fra almindelig selvskabsdans og showdans, hvor de fleste trin er nøje fastlagt og træningen går ud på at klemme sig ned i den udefra givne form, gøre den levende og ikke mindst tage sig godt ud!

Fokus i trancedans er på det indre, og jo mere du er i kontakt og fortrolig med dit eget indre, jo stærkere kan du virke udadtil. Det første er en forudsætning for det andet - ikke en hindring.

Gentagelse er en vigtig ingrediens; gentagelse af organiske bevægelsesmønstrer der lokker vores rationelle sind til at slippe sin kontrol, så vores inderste, vilde/naturlige ånd kan komme til orde. At give sig hen, acceptere og have tillid til egne instinktive bevægelser - store såvel som bitte små - er nøglen.

Hvor enkelt det end lyder, kan det være meget svært for mange os, hvis vi er vandt til at følge ydre forskrifter og faste trin, og mange føler sig kejtede og hjælpeløse hvis beskeden lyder:"Giv slip og dans helt frit.." 

Livsdans giver livsglæde

Fylde og dyb livsglæde er målet; en glæde der er - ikke på trods af eller fremfor, men netop - som følge af at alle de evigt vekslende emotioner udnyttes som substans og drivkraft i sangen og dansen, med lidenskab og overbevisning.

Vi er det hele og vil vi genvinde vores fulde kraft må vi favne og bevæge alt vi er. Kropsindets instinktive bevægelsesimpulser må tillidsfuldt lyttes til og følges, i respekt for dets iboende visdom og selvhelbredende evne.

Roden til meget ondt inklusiv sygdom er vores indre splittelse, pga. tidlig krænkelse af vore grænser, følelsesmæssig smerte og oplevelse af svigt, fortrækker vi til vort hovedkvarter; det mentale, intellektuelle overprioriteres, hvorved kroppen svigtes yderligere, og bliver mere og mere stiv og følelsesløs.


Livsdans bryder den onde cirkel

Livsdans sit for at bryde den onde cirkel ved at invitere dig til at danse og synge dig selv - præcis som du er - her og nu: træt, trist, legelysten, begejstret, aggressiv, tom, drillesyg, nervøs, oprørsk - eller hvad du nu er - og danse som gjaldt det livet. 

For det gør det, og kun når vi tager udgangspunkt i vores reelle tilstand og møder hinanden udfra den, bliver dansen og sangen meningsfuld, og nærende møder kan opstå.

Der findes ingen vej - vejen bliver til mens du går - danser, synger. Den går ikke udenom - kun igennem, og er ikke tilbagelagt på en studs - eller tre for den sags skyld. Den er et livslangt fuldtidsjob, hvor hvert skridt i din sande retning er guld værd, og gør de følgende mere oplagte at tage.

Livsdans handler om at generobre vores tabte "kropsland" - på en lidenskabeligt legende, fantasifuld og nydende måde. Åndedrættet er kernen i bevægelsen, og vigtige nøgleord er dyb enkelhed.