Hvad er det der gør alkohol så farligt

Dato: 15. januar 2006
Hvad er det der gør alkohol så farligt

Alkohol har fra begyndelsen været et nydelses- og beruselsesmiddel, forbundet til højtider og var i lang tid forbeholdt sådanne lejligheder. I dag er alkohol et mere legitimt nydelsesmiddel, der har fået større eller mindre plads i hverdagen, hos store dele af den danske befolkning. Dette kan desværre føre til alkoholmisbrug, der er en stor belastning for både den afhængige og dennes familie.

Alkohols fysiske virkning på kroppen.

Alkohol absorberes (transporteres) hurtigt fra tyndtarmen, langsommere fra mavesækken. Afhængigt af koncentrationen i blodet vil 2-10 % af den indtagne mængde udskilles fra organismen via bl.a. urin og sved, resten bliver omsat i leveren.

Forbrændingen af alkohol er forholdsvis konstant hos det enkelte menneske (gennemsnitligt 7g/time), men kan hos tilvænnede øges betydeligt. Forbrændingen sker overvejende i leveren, hvor alkoholen omdannes til acetaldehyd, der igen omdannes til stoffet acetat (edikkesyre). Dette stof frigives fra leveren og forbrændes videre i andre organer.


Konsekvenser af alkoholmisbrug

Ved alkoholomsætning nedsættes leverens glukoseproduktion, således at indtagelse af alkohol på fastende mave, kan medføre lavt blodsukker. Leveren fjerner normalt den mælkesyre som dannes under muskelarbejde, denne funktion kan leveren ikke varetage under alkoholindtagelse, og udgør derfor en risiko for at udvikle mælkesyre forgiftning.

Under alkoholforbrænding nedsættes leverens fedtforbrænding, og øger samtidig leverens fedtoptagelse, hvorefter der kan udvikles fedtlever. Ved gentagen hyppig alkoholindtagelse vil graden af fedtlever stige og dermed være en medvirkende årsag til udvikling af leversygdom

Efter større alkoholindtagelse sker en væsentlig del af alkoholens omsætning til stoffet acetaldehyd i et andet enzymsystem i leveren. Ved langvarig, stor alkoholindtagelse øges kapaciteten i dette enzymsystem, hvilket fører til en hurtig fjernelse af alkohol fra blodet hos tilvænnede personer.

Mennesker med højt alkoholmisbrug kan beskadige deres bugspytkirtel, tarm og lever. Beskadigelser der fører til dårlig appetit, malabsorption og nedsat omsætning af næringsstoffer som resulterer i vitamin- og mineralmangel. Dette forårsager at nedbrydningen af helbredet accelerer, da organismens evne til at hele de alkoholinducerede skader reduceres.

Alkohol og energi

Det antages at 4-6% (25-30g) af den samlede energi i den danske kost dagligt, dækkes i form af alkohol, gældende for personer over 14 år. Det antages dog at op til hver 3. mand og hver 10. kvinde i Danmark, indtager op til 10% af den daglige energi fra alkohol. Ved normal alkohol indtagelse giver 1g alkohol 30 kJ, ved større indtagelse falder energiudnyttelsen. Lav eller almindelig indtagelse af alkohol menes ikke at påvirke ernæringsstatus, ment som; mængder der ikke overstiger de 4-6 energiprocent.

Mængder herover kan på to måder påvirke ernæringsstatus:

  • Større mængder alkohol, der indtages udover en i øvrigt energidækkende kost, vil føre til overvægt.

  • Større mængder alkohol, der indtages som en del af kostens energi, uden at energidækningen overskrides, vil medføre en fortynding af de essentielle næringsstoffer.

Sandsynligheden for at få alkoholskader, vokser ved et længerevarende dagligt indtag på ca. 70g. Det daglige alkoholindtag bør ikke overstige de 4-6% af den samlede energi, hvilket svarer til ca. 1 genstand dagligt for kvinder og ca. 2 for mænd.