Definition og årsager til alkoholafhængighed

Dato: Revideret 4. december 2017 - første publicering 1. december 2010
alkoholafhængighed

Alkohol er en del af den danske livsstil, men med et stort alkoholforbrug stiger også risikoen for alkoholmisbrug og alkoholafhængighed. Overgangen fra et almindeligt alkoholforbrug til misbrug er flydende.

Alkolisme kan opdeles i 2 grupper: dem der har et alkoholmisbrug, og dem der har en reel alkoholafhængighed.

Årsagerne til at man begynder at drikke kan være mange, men er ikke fuldt ud klarlagt. Dog mener man at både arvelige og biologiske anlæg spiller en stor rolle. Alkoholafhængighed menes derudover at kunne opstå på grund af:

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der rundt regnet ca. 860.000 danskere, som drikker over de anbefalede genstandsgrænser, hvoraf ca. 585.000 har et skadeligt forbrug.

Der er stor forskel på, hvor meget alkohol man kan klare, inden man bliver afhængig. Det gør, at grænsen mellem forbrug og misbrug med afhængighed til et broget område, som man ikke kan sætte et antal genstande på.

Overgangen fra at drikke socialt til at udvikle afhængighed er glidende, og kan tage fra måneder til år.

Læs også: Hvorfor er alkohol så farligt?

Definition af alkoholafhængighed

Alkoholafhængighed er en alvorlig tilstand, hvor personen har et stort og skadeligt forbrug. Man behøver ikke lide af alle de følgende kriterier, men blot 3 ud af 6 i mindst én måned inden for de sidste 12 måneder, for at være afhængig:

  • Tilvænning og øget tolerance (drikker mere og mere for at få samme effekt). 
  • Trang (næsten uimodståelig lyst til alkohol)
  • Abstinenser (ubehag, sved, uro, høj puls mv.).
  • Nedsat kontrol (små mængder alkohol medfører lyst til store mængder og hyppig indtagelse)
  • Fortsat indtag selvom man ved, det skader kroppen.
  • Nedsat evne til at passe arbejde, familie mv.

Et karakteristisk tegn på afhængighed, at man skal drikke om morgenen for at komme i gang. Man "behandler" dermed de abstinenser, som er opstået i løbet af natten, hvor man ikke har drukket alkohol pga. søvn.

Læs også: Symptomer på alkoholafhængighed.


Definition af alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug er en betegnelse for et overforbrug eller et problematisk forbrug af alkohol. Et alkoholmisbruger kan have et eller flere af følgende træk:

  • Ikke i stand til at leve op til forpligtigelser, f.eks. skole, arbejde etc.
  • Fortsat alkoholindtag på trods af ricisi forbundet med efterfølgende aktiviteter, f.eks. bilkørsel eller betjening af tungt maskineri.
  • Fortsat alkoholindtag selvom personen ved at alkoholforbruget forværrer situationer på arbejde, hjemme, skole, etc.
  • Flere sygdomme som f.eks. mavesår, leverskade etc.

Læs også: Skrumpelever (Levercirrose, Cirrhosis hepatitis).

Årsager til alkoholmisbrug

Ofte vil et alkoholmisbrug begynde fordi livet tager en dramatisk drejning, det kan f.eks. være skilsmisse, fyring fra jobbet, større traumatiske begivenheder (primært kvinder), gruppepres i miljøet eller depression.

Der er flere blandt de dårligst stillede i samfundet, som har et alkoholmisbrug, end i resten af befolkningen. 

Børn af alkoholikere har også en større tendens til at udvikle et alkoholmisbrug, med en faktor 2-4. Det betyder, at deres risiko for at udvikle et misbrug stiger fra 5% (normalbefolkningens ca. risiko) til ca. 15%.

Der er altså stadigvæk 85% chance for, at man som barn af en alkoholiker ikke udvikler et misbrug. Det er vigtigt at understrege, at starten på et alkoholmisbrug ikke altid kan begrundes med en oplagt forklaring.

Læs også: Skadevirkninger af alkohol.


Alkoholmisbrug og afhængighed skal tages alvorligt

For nogle begynder alkoholmisbruget for at lette eller glemme de personlige eller sociale problemer, som kommer i kølvandet på en af de ovennævnte kriser. Alkohol er dog ikke en løsning på problemet, og kan blive et alvorligt problem, med store personlige konsekvenser.

Det er sjældent, at man som alkoholafhængig selv indser, hvor alvorligt ens problem er, og for langt de fleste er det nødvendigt med hjælp for at stoppe med misbruget.

Det er derfor vigtigt, at de mennesker som er omkring en person med et åbenlyst problem, prøver at hjælpe tidligt, inden det får store og gennemgribende konsekvenser i livet: socialt, psykisk og fysisk.

Læs også: Behandling af alkoholafhængighed.

Få en fortrolig samtale om dine alkoholvaner

Har du eller en af dine pårørende et alkoholproblem, kan du ringe til Alkolinjen, som er en national telefonrådgivningstjeneste, der er drevet af Sundhedsstyrelsen.

Du kan ringe til Alkolinjen på telefon: 80 200 500. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 11.00 – 15.00, hvor du kan tale med en professionel rådgiver.

Artiklen er oprindeligt skrevet af psykiater Finn Zierau, overlæge på Alkoholenheden under Hovedstadens Sygehusfællesskab d. 1.12. 2010, og opdateret af BS.c. Med. Abdulhakim Gülhan d. 4.12. 2017.