Robusthed & Arbejdsglæde - Fra stress til trivsel

Forfatter: Trine Brøndsted
Dato: 13. oktober 2010
Robusthed & Arbejdsglæde - Fra stress til trivsel

Få redskaberne til at få hverdagen til at hænge sammen

Stress er en tilstand af fysisk og psykisk ubalance og bestemt heller ikke sundt i længden. Vi kan dø af stress. Stress er for mange en kompliceret affære, men det er vigtigt at forstå, at det komplicerede ikke handler om, hvorvidt man er stresset. Det er enkelt at finde ud af, for det kan måles.

Det komplicerede er årsagen, og den kan findes på arbejdspladsen, men så sandelig også uden for.?Hårde neurologiske facts viser, at den enkelte må tage mere ansvar for sit eget velbefindende, hvis ikke det psykiske arbejdsmiljø skal få så alvorlige konsekvenser som udbrændthed, stress eller psykosomatiske lidelser.

Dette kursus er til den, som mangler konkrete redskaber til at tackle sin hverdag, både privat og arbejdsmæssigt og som ønsker at kunne flytte fokus fra stress til trivsel – privat og på arbejdspladsen.


Tag på kursus med Sundhedsguiden

24 November kl. 8:45 - 16:00


Køb din billet her

Din pris: 1500,- eks. moms

Berlingske Tidende
Pilestræde 34, 5 sal
1147 København K

Kusus forløb

Formiddag

 • At lære at tage ansvaret for egen stress
 • At give en indsigt i stressens opståen og at vise hvordan vi kan handle ud fra det.
 • At forstå stress som en meget kompleks størrelse, hvor det ikke nødvendigvis handler om skyld og årsag, hvilket igen er nødvendigt for at forstå hvornår man som medarbejder eller som leder bærer et ansvar. Stress kan ikke isoleret set forklares med arbejdspladsens forhold, men må også ses i sammenhæng med individets personlighed.
 • Positiv psykologi & Stress – hvordan kan vi bruge positiv psykologi til at forebygge stress

Eftermiddag

 • At trivsel er et spørgsmål om forventninger
 • At forventninger kan nedtones så de matcher realiteterne
 • At få afstemt ens formåen til ambitionsniveau og undgå præstationsfælden
 • At få skabt balance mellem arbejdsliv og andet liv
 • At arbejdsmiljøforskningen anviser masser af veje til trivsel og arbejdstilfredshed
 • Robusthed og hvordan udvikler det
 • Hvordan kan vi benytte positiv psykologi overfor stress

Det får du med hjem

 • Du bliver mere realistisk i din planlægning
 • Du får mere lyst og minde burde ind i dit liv
 • Du vil lære at mærke, når det er ved at gå galt
 • Du vil lære at respektere dine behov
 • Du kommer til at stå stærkere i kritiske situationer
 • Du bliver bedre til at sige fra
 • Du bliver bedre til udtrykke dine følelser og meninger
 • Du får redskaber til at ændre livsstil

Metode

 • Kurset kombinerer teori med masser af individuelle og gruppe-øvelser.
 • Formålet er at give deltagerne en masse konkrete værktøjer og en ny adfærd – lige til at gå hjem og bruge.

Om Thomas Milsted

Thomas Milsted er skarp og præcis og efterlader tilhørerne med en fornemmelse af der er noget at gøre. At det nytter og de redskaber de er blevet præcenteret for, er lige til at gå til.

Thomas Milsted er forfatter til succes-bøgerne:

 • Lykke, er der en vej til det gode liv?
 • Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde
 • Stress, sådan tackler du det
 • Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv
 • Stressfri gennem krisen
 • Ned og op med stress
 • God søvn (udkommer 2010)
 • Robusthed (udkommer 2011)