Marburg virus infektion – Marburg Bloedningsfeber.

Dato: 24. oktober 2014
Marburg virus infektion – Marburg Bloedningsfeber.

Marburg virus er et RNA-virus tilhørende gruppen Filovirus som er samme virusgruppe, som medfører Ebola-sygdom. - Det er en af de mest dødelige virus som findes.

Beskrivelse

Marburg virus er et RNA-virus tilhørende gruppen Filovirus som er samme virusgruppe, som medfører Ebola-sygdom. - Det er en af de mest dødelige virus som findes.

Sygdommen har fået sit navn efter det først kendte udbrud i Marburg området i Afrika i 1967 og forekommer i Afrika og Sydamerika. Man ved at den virus kan optræde hos en type grønne aber og den er også kendt under navnet ”Green Monkey Disease. - Men også gnavere, flagermus og flyvende hunde anses for smittebærere og der er kendskab til at inficerede flagermus ikke dør af infektionen.

Smitte

Som ved Ebola, Lassa Feber og andre virale blødningssygdomme i samme gruppe af sygdomme smittes mennesker ved kontakt med væsker fra de dyr som bærer smitten for eksempel ved bid eller kontakt med urin, spyt eller ekskrementer. Marburg-virus smitter fra menneske til menneske gennem kontakt med inficerede kropsvæsker.

Mellem udbrud er mennesket ikke bærer af virus. Hvor virus gemmer sig mellem udbrud er fortsat en gåde. Frugtflagermus er under mistanke for at bære virus og dermed udgøre et såkaldt reservoir.

Sypmtomer

Symptomerne er meget lig de øvrige dødelige blødningssygdomme som Ebola og Lassa Feber. Når man smittes af Marburg udvikler man efter cirka 3-14 dage influenzalignende symptomer med høj feber, mathed, muskelsmerter, hovedpine og mavesmerter. Siden følger opkastninger, diarré, udslæt, samt lever-
og nyresvigt. I slutningen af sygdomsforløbet kan der opstå blødninger.

Behandling og forebyggelse

Der findes hverken en forebyggende vaccine eller helbredende behandling og dødeligheden er høj under udbrud. For at stoppe udbrud er det nødvendigt at opspore og isolere patienter. Patienterne isoleres for at forhindre yderligere smitte og sundhedspersonalet som tilser patienterne skal iagttage meget omfattende foranstaltninger for at undgå at blive smittet. – I det hele taget meget på linje med forholdsreglerne overfor Ebola som tilhører samme familie af dødelig blødningsfeber.

Udbredelse

Sygdommen forekommer særligt som epidemier i Afrika. Det sidste store Marburg udbrud fandt sted i Angola i 2005. Her omkom over 300 mennesker og dødeligheden var på omkring 90 procent. Der har også været enkelte tilfælde i Europa. En hollandsk turist blev i 2008 indlagt på et hollandsk hospital efter en kort ferietur til Uganda. Diagnosen var Marburg og patienten døde.