Psykoterapi

Dato: Revideret 15. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Psykoterapi

Psykoterapi har til formål at hjælpe patienten til selv at kunne bearbejde sine vanskeligheder uafhængigt af terapeuten, således at han/hun kan leve mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Et behandlingsforløb kan vare fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapi foregår i et samarbejde mellem klienten og terapeuten, hvor man italesætter og arbejder med tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man f.eks. bliver stresset, trist eller angst.

Formålet med psykoterapi er, at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer, for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen.

Psykoterapeutens uddannelse

De private psykoterapeutuddannelser kræver en relevant videregående uddannelse for at blive optaget på uddannelserne.

Typisk kræves en relevant videregående uddannelse med et socialt og/eller sundhedsmæssigt indhold samt en længerevarende terapeutisk efteruddannelse. Desuden kræves erfaring fra terapeutisk arbejde og fra egenterapi.

Psykoterapeuter kan arbejde i det private og i det offentlige på f.eks. behandlingssteder eller hospitalsafdelinger, hvor man tilbyder psykoterapeutisk behandling i samarbejde med læger, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker er trænet i psykoterapi.


Hvad kan behandles med psykoterapi?

Psykoterapeuten arbejder med klientens problemer, f.eks. i forbindelse med skilsmisse, en traumatisk krisesituation eller ved dødsfald. En psykoterapeut kan også hjælpe andre klienter der føler, at de er gået i stå, eller lider af angst, psykosomatiske symptomer, problemer med seksualitet, selvværd eller andet.

Oftest behandler psykoterapeuten klienter, som ønsker hjælp med følgende problematikker:

  • Personlig udvikling
  • Personlig krise f.eks. skilsmisse, dødsfald etc.
  • Angst
  • Søvnløshed
  • Fobier
  • Tristhed
  • Isolationstendens
  • Psykosomatiske symptomer
  • Spiseproblemer
  • Følgevirkninger ved incest, voldtægt m.v.

Hvordan foregår en behandling med psykoterapi?

Der findes flere metoder inden for de forskellige psykoterapeutiske retninger: samtaleterapi, kropsterapi, oplevelsesorienteret terapi, jungiansk analyse, drømmeanalyse, fobitræning, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, samlivsterapi, musikterapi, transaktionsanalyse m.m. Mange psykoterapeuter har kendskab til flere retninger og metoder.

En psykoterapeutisk behandling foregår oftest ved samtale mellem patient/klient og terapeut, men til forskel fra almindelig medmenneskelig samtale og rådgivning fordrer psykoterapi en sammenhængende teori om psykens normale og patologiske funktion samt nogle heraf afledte teknikker, som terapeuten behersker.

Et psykoterapeutisk behandlingsforløb er en vekselvirkning imellem samtale og "hjemmearbejde" (hvor klienten bearbejder indtryk og problemstillinger fra samtalerne). Hjemmearbejde kan være meget forskelligt, men kendetegnes som værende en overskuelig og mulig opgave, som ofte indebærer handlinger og tanker.

Man kan gå i psykoterapi som individuel klient, man kan gå i parterapi, deltage i gruppeterapi, eller man kan gå i familieterapi, hvor større eller mindre dele af familien deltager. Terapiens rammer aftales normalt på forhånd, således at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagte fra starten, men naturligvis om nødvendigt kan justeres efter fælles overenskomst.

Psykoterapi er ikke vejen til evig lykke, men kan hjælpe til at man bliver mere bevidst om sig selv og sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.