Er stoffer i valnød nøglen i kampen mod alzheimers?

Dato: Revideret 4. november 2014 - første publicering 3. november 2014
Valnødder kan måske hjælpe mod alzheimers

Ny undersøgelse hævder at en diæt boostet med valnød kan medvirke til at forebygge eller reducere alzheimers.

Tidligere forskning har knyttet valnød til en reduceret risiko for bryst kræft og forbedret sædkvalitet.

Ny undersøgelse hævder at en diæt boostet med valnød kan medvirke til at forebygge eller reducere alzheimers.

Et forsker team ledet af Dr. Abha Chaudan fra New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, har offentliggjort undersøgelsen i the magasinet Journal of Alzheimer's Disease.

Her kommer de i den forbindelse ind på, at deres tidligere undersøgelser har vist, at ekstrakt af valnød muligvis beskytter mod oxidativ stress forårsaget af beta-amyloid proteinet.

En ophobning af dette protein kan forårsage beta-amyloid aflejringer, som menes at spille en rolle i udviklingen af alzheimers. Derfor valgte teamet at følge op på deres tidligere forskning.

Denne seneste undersøgelse havde til hensigt at afdække effekten af en diæt boostet med valnød i forhold til indlæring, hukommelse, nervøsitet relateret opførsel og motorik i alzheimers forsøg med mus.

I 9-10 måneder blev musene dagligt fodret med en diæt indeholdende enten 6% eller 9% valnød. For et menneske vil det svare til at indtage mellem 30 og 45 gram valnød dagligt. Som kontrolgruppe blev andre mus fodret med en diæt uden valnød.

Ved undersøgelsens afslutning blev alle musene testet for indlæring, hukommelse, nervøsitet relateret opførsel samt motorik.

Resultatet var, at de alzheimers forsøgsmus som havde været på valnød kuren udviste betydelige forbedringer på samtlige områder, sammenlignet med de alzheimers forsøgsmus som ikke havde været på samme kur.

Forskerne mener, at det er muligt, at det meget høje antioxidantindhold i valnød medvirker til at beskytte mod hjernedegeneration hos musene.

Ydermere er valnød kendt for at være rig på alfa linolsyre, som er en form for omega-3, som anses for at positiv effekt i forbindelse med hjertet og hjernen.

Om undersøgelsen udtaler Dr. Chauhan at disse opdagelser er meget lovende og kan medvirke til at lægge fundamentet for fremtidige test på mennesker i forhold til alzheimers.

Undersøgelsen bygger på den voksende mængde af forskning, som demonstrerer den positive effekt af kognitive processer, også kaldet erkendelsesprocesser.