Verdens mest solgte lægemiddel går nu af patent

Kilde: Kompas kommunikation, Pfizer
Dato: 15. maj 2012
Verdens mest solgte lægemiddel går nu af patent

Den 8. maj gik verdens mest solgte lægemiddel Zarator af patent. Fra den 16. maj vil det derfor være muligt at få kopi-præparater af det effektive kolesterolsænkende lægemiddel til en markant lavere pris end tidligere, og det er godt nyt for de danskere, som lider af hjertekarsygdom eller diabetes.

For disse patientgrupper er det vigtigt at få nedreguleret kolesterolet. Hidtil er kun ca. halvdelen (55 pct.) af de danske hjertepatienter nået i mål med deres behandling, men ekspert forventer, at flere patienter nu vil få sænket deres kolesteroltal tilstrækkeligt.

Patentudløb gør effektiv behandling mere tilgængelig

420.000 danskere lider af hjertekarsygdom, som er den næst hyppigste dødsårsag i Danmark. Den mest udbredte hjertekarsygdom er åreforsnævring i hjertet (også kaldet iskæmisk hjertesygdom), og der konstateres hvert år 17.000 nye tilfælde af sygdommen.

For disse hjertepatienter er det vigtigt, at total-kolesteroltallet nedreguleres til under 4,5 mmol/l. Er tallet højere, øges risikoen for blodpropper og i værste fald død. Det samme gælder for type 2-diabetikere, idet 3 ud af 4 diabetikere dør af hjertekarsygdom.

Læs mere om kolesterol her

Patentudløbet på Zarator vil formentlig betyde, at behandling med atorvastatin fremover vil blive en foretrukken kolesterolsænkende behandling blandt både diabetikere og hjertepatienter, som kan startes direkte op på et kopi-præparat, der koster op mod 90 pct. mindre end Zarator.

- Patentudløbet på Zarator vil uden tvivl betyde, at langt flere skiftes over på atorvastatin, og at flere nye patienter vil blive startet direkte op i denne behandling. Hvis prisen reduceres så drastisk, er der jo ingen grund til ikke at vælge et effektivt og veldokumenteret præparat. Derfor kan man også forvente, at flere vil nå behandlingsmålet med deres kolesterolsænkende behandling end tidligere, fortæller Mogens Lytken Larsen, overlæge på Odense Universitetshospital.


For få patienter får sænket deres kolesterol tilstrækkeligt

De seneste tal fra 2003-2007 for danske hjertepatienter i statinbehandling viser, at 55 pct. ikke når i mål med deres kolesterolsænkende behandling, idet de ikke får sænket deres kolesterol til under 4,5 mmol/l.
Dorrit er en af dem, der gik i årevis uden at få sænket sit kolesterol tilstrækkeligt. Dorrit, som er 65 år og bor i Lyngby, har hjertekarsygdom og fik stillet diagnosen for 15 år siden. Dengang var hendes kolesterol helt oppe på 8,1 mmol/l. Derfor kom Dorrit straks i kolesterolsænkende behandling, men efter 11 års behandling, fik Dorrit alligevel en blodprop:

- Selvom jeg fik medicin, var mit kolesteroltal ikke lavt nok, og det betød, at jeg en dag fik en blodprop og måtte indlægges. Det var en meget skræmmende oplevelse, som jeg håber, at jeg aldrig kommer til at opleve igen. Bagefter blev jeg skiftet over på en anden slags kolestrolsænkende medicin, og nu ligger mit kolesterol heldigvis som det skal,”fortæller Dorrit.