Leddegigt øger risiko for hjertedødsfald

Forfatter: Trine Brøndsted
|
Kilde: Ugeskrift for Læger
Dato: 26. maj 2010
Leddegigt øger risiko for hjertedødsfald

Patienter med kronisk leddegigt har helt op til fordoblet risiko for at få en hjertekarsygdom og dø af den. Det er der stadigt voksende evidens for

Yngre er i risikozonen

Det er især yngre aldersgrupper og kvinder, der er i risikozonen. En international ekspertgruppe har for nyligt udsendt ti anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet bør håndtere risikoen for hjertesygdom hos leddegigtpatienter. Blandt anbefalingerne er en årlig vurdering af den samlede risikoprofil i forhold til rygning, blodtryk, kolesteroltal m.v. Ekspertgruppen opfodrer også til et generelt øget fokus på forebyggelse og behandling af karsygdom hos leddegigtpatienter.