Zoneterapi

Dato: Revideret 21. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Zoneterapi

Zoneterapi er en behandlingsform, som genopretter balancen i kroppen og dermed giver lindring og øget velvære. Det er en behandlingsform, som tager udgangspunkt i, at hver enkelt del af kroppen reflekteres på fødderne i fastlagte zoner.

Zoneterapi er én af de mest udbredte alternative behandlingsformer i Danmark. Ved at massere bestemte zoner på fødderne påvirkes kroppens energisystem, så dens egne helende og helbredende kræfter stimuleres.

Der findes ingen videnskabelig forklaring på, hvorfor zoneterapien virker. Men man har dog kunnet måle og iagttage følgende i forbindelse med behandlingerne: blodgennemstrømningen øges og samtidig afslappes muskulaturen. Kombinationen af dette gør, at næringsstoffer og ilt lettere kan flyde med blodet til væv/celler, samtidig med at affaldsstoffer kan borttransporteres.

Denne effekt har særlig betydning, når det gælder kroppens udrensningsorganer dvs. nyrer, lever, lunger og tarmsystem. Med en øget blodgennemstrømning får organerne bedre betingelser for at kunne arbejde mere effektivt.

Der sker antagelig en øget produktion af neurohormoner, som kaldes endorfiner og enkefaliner. Disse stoffer kan måles i blodet, og har en morfinlignende effekt, hvilket vil sige, at de virker afslappende og smertelindrende. 

Teorien er, at hele kroppen afspejles i delområder af kroppen, som kommunikerer og vekselvirker med helheden. Den mest udbredte form for zoneterapi er fodzoneterapi, men der findes også zoner i f.eks. ørerne, i ansigtet og på hænderne.

Zoneterapeutens uddannelse

Uddannelsen og undervisningen tilrettelægges forskelligt fra skole til skole, men den lever altid op til kravene i RAB-ordningen. Uddannelsen består af minimum 660 timer, og tager op mod 2 ½ år at gennemføre.


Hvad kan behandles med zoneterapi?

De typiske helbredsproblemer zoneterapeuter bliver kontaktet for er:

 • Mavesmerter/fordøjelsesproblemer
 • Hovedpine/migræne
 • Hormonelle problemer
 • Luftvejsproblemer (Astma/bronkitis)
 • Barnløshed
 • Graviditet/fødsler
 • Psykiske problemer
 • Hudproblemer
 • Betændelser, infektioner og virus
 • Gigtproblemer
 • Kredsløbsproblemer
 • Stress
 • Kolik & Øreproblemer hos børn
 • Smerter eller problemer i knogler/muskler/led, herunder arbejdsbetingede skader og sportsskader

Hvordan foregår en behandling med zoneterapi?

Et behandlingsforløb med zoneterapi er individuelt og afhænger af klientens sundhedstilstand, og hvad denne ønsker at arbejde på.

Den første behandling begynder altid med en samtale, hvor zoneterapeuten danner sig et indtryk af de symptomer og gener, som klienten henvender sig med. Derefter undersøger zoneterapeuten klientens fødder og vurderer spændinger og ømhed i reflekszonerne. I zoneterapien menes det, at hvis en del af kroppen ikke fungerer optimalt, bliver de tilsvarende reflekszoner ømme ved massage. 

På baggrund af samtalen og undersøgelsen finder zoneterapeuten frem til, hvilke reflekszoner der skal behandles. Zoneterapeuten anvender herefter massage og forskellige former for tryk på de udvalgte zoner. Trykket på foden justeres efter klientens individuelle smertetærskel.

Under behandlingen masserer zoneterapeuten føddernes under- og overside med lette tryk og skifter hele tiden mellem højre og venstre fod, da reflekszonerne gennemgås i en bestemt rækkefølge. Ved de ømme reflekszoner forsøger zoneterapeuten at massere ømheden væk eller formindske den. Når ømheden er forsvundet, mener zoneterapeuten, at forstyrrelsen i den tilsvarende kropsdel er fjernet. 

Ved efterfølgende konsultationer følger zoneterapeuten op på forandringer i klientens symptomer siden sidste behandling og tilpasser behandlingen til klientens aktuelle tilstand.