Zoneterapi, ansigt

Dato: 15. december 2005
Zoneterapi, ansigt

Find din ansigtszoneterapeut i dit lokalområde. Søg efter ansigtszoneterapi. Få mere viden om ansigtszoneterapi. Hvordan behandler en ansigtszoneterapeut . Beskrivelse og informationer om ansigtszoneterapi.


Hvad er Ansigtszoneterapi?

Ansigtszoneterapi er en moderne terapiform, hvis rødder strækker sig mange tusinde år tilbage, både i ægyptiske, orientalske og indianske samfund. Igennem de sidste 20 år har man samlet disse behandlingsmetoder og udviklet terapiformen bl.a. via studier hos den indianske normadestamme Mapuches og den vietnamesiske læge Dr. Quoc Chau, som forsker i behandling af nervesystemet via ansigtet.

Ansigtszoneterapien udføres via manuel stimulation af zoner og punkter i ansigtet. Metoden praktiseres på samme måde som fodzoneterapien. Først foretages en undersøgelse og diagnosticering, hvor ubalancer vurderes individuelt ved gennemførelse af en grundbehandling. Derefter efterbehandles via stimulering af punkter som er kombineret ud fra orientalske medicins grundprincipper, antikke indianske behandlingsformer, meridianteorien, sammenfattet med neuro-anatomiske observationer samt viden om det centrale nervesystem.

Med denne metode er det muligt at analysere grunden til ubalancer, af organisk, kemisk, fysik eller emotionel karakter, der ligger til grunde for en sygdom eller lidelse, samt behandle symptomerne, med en naturlig og holistisk behandlingsteknik.

Ved stimulering af neurologiske- og akupunktur punkter i ansigt og kranie, sendes impulser via centralnervesystemet til hjernen, hvor neurotransmitorene oplades og sendes videre til kroppens organer. Herved reguleres den kemiske proces, blodkredsløbet. Også den psykiske balance reguleres.

På grundlag af 13 års terapeutisk arbejde med handicappede patienter i Argentina, har denne terapiform opnået anerkendelse på internationalt niveau. Metoden er også blevet afprøvet i et projekt på genoptræningscenteret for senhjerneskader, Kurhuset, Filadelfia, Danmark, med gode resultater (se casen under artikler).

Denne terapi egner sig til behandling af symptomer af organisk, kemisk, muskulær karakter, samt til afhjælpning af emotionelle problemer, stresssymptomer, søvnløshed, barnløshed, seksuelle forstyrrelser og meget andet.

Ansigtszoneterapien har også en rekonstruerende og opstrammende virkning. Således egner behandlingen sig udmærket til at behandle rynker og andre påvirkninger af ansigts væv og hud.

Zandra Willumsen og Den Danske Zoneterapeut Skole ApS har i dag alle rettigheder til at uddanne ansigtszoneterapeuter i Danmark. Zandra Willumsen har siden sin første rejst til Argentina i 1998, arbejdet med konceptet og har sammen med Lone Sørensen Lopez undervist og uddannet mange ansigtszoneterapeuter i Danmark. Lone Sørensen Lopez(Barcelona, Spanien) som har udviklet hele dette fantastiske koncept, udarbejder og opdatere alt undervisningsmateriale i samarbejde med Zandra Willumsen og censurerer til tider ved vores eksamener. Dette sikre at kvaliteten af vores terapeuter altid er på sit højeste.

Ansigtszoneterapi (facial refleksology) titlen og konceptet er patenteret. Alle terapeuter der er uddannet af Zandra Willumsen, kan optages i den internationale ansigtzoneterapeutforening.

Den Danske zoneterapeut og reflexolog Lone Sørensen Lopez modtog i år 2001 en prisbelønning fra WHO, bl.a. for forskning og udviklingen af ansigtszoneterapien. Lone Sørensen Lopez er den første zoneterapeut i verden, der har modtaget en prisbelønning fra WHO.

Læs mere på:

ZCD´s hjemmeside www.zcd.dk  

FDZ's hjemmeside www.fdz.dk .