Traditionel Kinesisk Zoneterapi

Dato: 14. oktober 2003
Traditionel Kinesisk Zoneterapi

Find din kinesisk zoneterapeut i dit lokalområde. Søg efter kinesisk zoneterapeuter. Få mere viden om kinesisk zoneterapi. Hvordan behandles med kinesisk zoneterapi. Beskrivelse og informationer om kinesisk zoneterapi.

Zoneterapi generelt


Zoneterapi - ind imellem også kaldet reflex-zoneterapi - virker på den måde, at zoneterapeuten via bestemte områder under fødderne kan påvirke de forskellige organer og/eller kropsafsnit.

Hvis en person f.eks. har dårligt knæ, så er der et område svarende til knæet, som kan påvirkes. Hvert af områderne refererer således til et bestemt organ, led eller en funktion i kroppen.

Zoneterapiens formål er således at genoprette balancen i kroppen og dermed give lindring og nyt eller forøget velvære.

Ud fra klientens symptomer stiller zoneterapeuten sin diagnose over, hvor ubalancen er placeret, og tilrettelægger sin behandling herefter. Selve zoneterapibehandlingen udføres bl.a. gennem en trykpåvirkning på føddernes over- og undersider, men andre supplerende råd og behandlinger kan komme på tale.


Forskellige typer zoneterapi


Medlemmer af TKZ® Foreningen anvender Traditionel Kinesisk Zoneterapi - TKZ® zoneterapi.

TKZ® zoneterapi følger de tusind år gamle kinesiske teorier, der opfatter kroppen som en helhed - eller et energikredsløb - hvor de forskellige organer har en indbyrdes afhængighed og hvor hver enkelt funktion indgår i det overordnede energikredsløb.

Denne zoneterapi støtter sig bl.a. på akupunkturens viden om kroppens meridianbaner, som er en slags "energinetværk", der relaterer sig til de tolv organer, som vi arbejder udfra. De tolv organer styrer kroppens funktioner i forhold til forskellige kropsvæv og sanseorganer

Når vi som TKZ® zoneterapeuter kender disse forbindelser har vi et unikt redskab, der kan medvirke til at sætte en syg eller udpint krop i naturlig balance, så smerter og ubehag mildnes eller forsvinder.

Den store forskel på kinesisk og vestlig opfattelse af zoneterapi er, at man i den vestlige tradition fokuserer mere på enkeltfunktioner i kroppen (hovedpine, knæsmerter, forstoppelse o.l. - der alle er en slags "apparatfejl"), mens man i den traditionelle kinesiske zoneterapi - TKZ® zoneterapien - som nævnt kæder symptomerne sammen med organernes funktioner og spørger f.eks. til klientens fordøjelse, vandladning og spisevaner m.m. og sammenholder dette med evt. muskel- eller ledsmerter. Herved kan zoneterapeuten danne sig et HELHEDSBILLEDE af klientens tilstand.

Det er således muligt at fjerne ubalancen og hermed årsagen til problemets opståen, og ikke bare mildne symptomerne. Hvis en person f.eks. lider af forstoppelse er det naturligvis rart at kunne komme på toilettet, men det rareste må være at få ophævet den blokering, der har forårsaget forstoppelsen, så problemet løses permanent.

De fleste andre uddannelser indenfor zoneterapi har for længst anerkendt tilstedeværelsen af meridianer, samt orienteret om de kinesiske opfattelser af kroppens funktioner, men TKZ® zoneterapeuterne arbejder systematisk udfra teorierne både når vi optager journalen, udarbejder behandlingsplanen og gennemfører behandlingen.

Hvorfor TKZ® zoneterapi?


TKZ® zoneterapi er som nævnt en behandlingsform, som tager udgangspunkt i at normalisere de ubalancer, der har vist sig som symptomer for klienten. Den normaliserende effekt vil vise sig efter en enkelt eller ganske få behandlinger, men kan yderligere stabiliseres gennem flere behandlinger.

TKZ® zoneterapi tager hånd om det hele menneske i behandlingen og ikke kun om et enkeltstående symptom

TKZ® zoneterapi behandlingen varieres efter klientens udsagn om bedring/forværring fra gang til gang, så behandlingen konstant er optimeret

TKZ® zoneterapi arbejder ud fra etiske regler, der kan rekvireres særskilt.

Lægeordineret behandling må aldrig ændres eller stoppes uden lægens samtykke!

TKZ® zoneterapeuten:
- sikrer, at du får en effektiv TKZ® zoneterapibehandling

- giver efter nærmere aftale mulighed for behandling i eget hjem

- giver efter nærmere aftale mulighed for behandling i virksomheder

- er - gennem TKZ® Foreningen - medlem af Sundhedsrådet


Kontakt TKZ® zoneterapeuterne


Ring til TKZ® Foreningen og få anvist den nærmeste TKZ® zoneterapeut på telefon 7025 4425 eller se TKZ® Foreningen?s hjemmeside med behandleroversigt på www.tkz.dk