Mensendieck

Dato: 18. april 2005
Mensendieck

Find mensendieck gymnastik i dit lokalområde. Søg efter mencendieck. Få mere viden om mensendieck. Hvordan behandles med mensendieck. Beskrivelse og informationer om mensedieck.

Hvad er Mensendieck gymnastik?


Dette spørgsmål stilles af mange - både fagfolk og almindelige mennesker. Mange ved, at det er noget med at opbygge en smuk og harmonisk kropsbalance og en god holdning og andre ved, at det er noget, der har eksisteret længe.


Baggrund


Mensendieck gymnastik har faktisk eksisteret i over hundrede år. Mensendiecksystemet blev udviklet af Bess M. Mensendieck i slutningen af 1800 tallet, grundlagt i 1905 og kom til Danmark i begyndelsen af 1920’erne. Det siger meget om kvaliteten og styrken i systemet, at det har overlevet så længe.

Skuespillere har altid været interesseret i systemet, og Bess Mensendieck underviste bl.a. Greta Garbo og Ingrid Bergmann.

Karakteristika


Mensendieck er baseret på enkle principper. Med Mensendieck gymnastik lærer man at se og mærke, hvornår ens krops er symmetrisk og i balance.

Undervisningen foregår som eneundervisning eller på små hold, hvor man udfører øvelser foran spejle og opnår herved en større indsigt og forståelse af kroppen.

Man korrigerer ikke blot enkeltstående ubalancer i bevægeapparatet, men opnår generelt en større bevidsthed om sit bevægemønster i siddende og stående stilling.

Mensendieck er således ikke kun et gymnastik system, men også et redskab til at udvikle sin kropsbevidsthed - en bevidstgørelse. Gennem indsigt, præcis instruktion og vejledning er det muligt at lære harmoniske bevægelser, så de bliver en del af de daglige bevægelser.


Bevægelser og øvelser


Bevægelserne i Mensendieck gymnastik er rolige og kontrollerede. De udvikler koncentration og balance. Mensendieck gymnastik forener bevægelse og mental ro, der skaber harmoni og balance i muskelgrupperne. Musklerne bevæges i langsomme, kontrollerede bevægelser og bearbejdes med lange seje stræk.

Øvelserne er på en led enkle og simple og er udformet udfra musklernes indbyrdes beliggenhed og funktion. Muskler og led styrkes, så kroppen fungerer bedst muligt.
I en Mensendieck lektion, arbejdes hele kroppen igennem med øvelser, hvor svage muskler styrkes, og de uhensigtsmæssigt spændte muskler afspændes.
Mange bliver overraskede over, at øvelserne sagtens kan give sved på panden. Det havde de ikke forventet, men sådan er det, når svage muskler skal vækkes til live og igen blive funktionsdygtige.

Hvad kræves der?


Der kræves ingen særlige forudsætninger. Den individuelle undervisningsform gør det muligt at målrette undervisningen og tage hensyn til den enkeltes behov og formåen.

Mensendieck gymnastik er for alle - uanset alder, køn eller kondition - der ønsker en kvalificeret instruktion i, hvordan deres krop bruges hensigtsmæssigt.

Mensendieck kan også være værdifuldt for personer, som har et problem i bevægeapparatet. Selv efter flere års behandling af en kronisk lidelse kan mange opleve en bedring ved at gå til Mensendieck gymnastik, fordi den pædagogiske indsats hjælper dem til at indarbejde nye bevægelsesmønstre.

Her kan der bl.a. sættes ind med Mensendieck:

• Dårlig form
• Dårlig holdning
• Manglende smidighed
• Utrænede muskler
• Før og efter fødslen
• Rygproblemer
• "Muse-skader"
• Hovedpine
• Skulder, nakke smerter
• Belastningssygdomme
• Skoliose
• Kyfosering
• Diskusprolaps
• Osteoporose
• Fibromyalgi
• Bækkenløsning

Læs mere på www.mensendieck.dk

Denne tekst er opdateret april 2005