MA-URI® Massage & Bodywork

Dato: 14. oktober 2003
MA-URI® Massage & Bodywork

Find din ma-uri behandler i dit lokalområde. Søg efter ma-uri behandler. Få mere viden om ma-uri behandling. Hvordan behandler en ma-uri behandler. Beskrivelse og informationer om ma-uri behandling.

MA-URI® Institute, Centre for Polynesian Healing Arts v/Katja & Hemi Fox

Præsenteret af: MA-URI® Institute, Centre for Polynesian Healing Arts v/Katja & Hemi Fox

Hvad betyder MA-URI?


'MA-URI' er det navn, Hemi Fox, maori 'kaiarahi' fra New Zealand, kreerede i 1990 for at give navn og dermed liv til en behandlingsform, som bygger på tusindårgamle polynesiske traditioners viden og færdigheder. I sin oprindelige form, metode og indhold ville denne viden og disse færdigheder være uforståelige og dermed uanvendelige for de fleste idag. Kun ved at finde en metode til at formidle så kraftfulde teknikker og principper, som der her er tale om - og kun ved at skabe en form og et indhold, som tager hensyn til den helt anderledes virkelighed og de helt andre forståelsesrammer, som eksisterer i vores moderne vestlige kultur, kan disse traditioner formidles, gøres meningsfulde og anvendelige globalt her og nu. MA-URI® Instituttet i Odder ser det som sin livsopgave at påtage sig disse opgaver og gennem uddannelse og klinikarbejde at videreudvikle og tilgængeliggøre den gamle visdom.

Oversat betyder MA-URI 'efterkommere, som er fri for indre begrænsninger' og 'barn af det hvide lys'. I navnet gemmer sig en række betydningslag, som hver især fortæller om de elementer, der karakteriserer denne specielt udviklede behandlingsform og det særlige udtryk og focus, som HUNA filosofien får her. (En uddybende redegørelse herfor kan fåes ved henvendelse til MA-URI® Instituttet).


HVAD er MA-URI® MASSAGE & BODYWORK?


MA-URI® massagen er en behandlingsform, hvis grundprincipper er udviklet af Hemi Fox. Efter introduktionen af de første elementære massageteknikker her i Skandinavien i 1990, har Hemi og Katja Fox i fællesskab videreudviklet massagen til en holistisk behandlingsform, MA-URI® Bodywork, og skabt et uddannelsesprogram, som gør de polynesiske traditioner og den gamle viden, HUNA, tilgængelig for en moderne, vestlig virkelighed. Samtidig med at rumme universelle og almentgyldige værdier såvel som urgamle polynesiske metoder er denne behandlingsform ny og anderledes.

Indtil videre er det kun her i Skandinavien og enkelte europæiske lande, der blive undervist i MA-URI® Bodywork og at denne form for 'healing' - i betydningen selvhelbredelse og selvudvikling - bliver praktiseret. MA-URI® Bodywork kendes ikke og praktiseres derfor heller ikke hverken i New Zealand, Hawaii eller på andre af de polynesiske øer. Meget få kender til og endnu færre praktiserer de gamle, oprindelige 'helbredelsesformer' som MA-URI® Bodywork er en videreudvikling af.

Den hawaiianske kahuna Abraham Kawai'i, som Hemi Fox tilbragte 'skæbnesvangre' timer sammen med i slutningen af 1980'erne, er den mest betydningsfulde nøgleperson i denne sammenhæng og den første, som vovede at bringe den gamle viden og de gamle traditioner ud til andre end de få særligt udvalgte, som traditionen ellers byder. Han underviser idag i en form for Hawaiiansk Bodywork kaldet Romi Kapa Lele. Men bortset fra Abraham Kawai'i fra Hawaii og Hemi Fox fra New Zealand er det meget få personer med rødder i den polynesiske kultur, vel at mærke, som arbejder aktivt med den gamle viden og med en formidling af de oprindelige traditioner.

Når vi idag bruger betegnelser som "healing" og "helbredelsesform" i forbindelse med MA-URI® Bodywork er det vigtigt at vide, at disse begreber hører vores moderne virkelighed til. Begrebet healing/helbredelse fandtes ikke i de polynesiske sprog, hvilket afslører, at det ikke var et fænomen, man tillagde nogen betydning i sig selv. Dét, alting handlede om, var at MESTRE sine fysiske, emotionelle og spirituelle virkeligheder - og 'sidegevinsten' var så, at helbredelse fandt sted. Dvs. helbredelse fremstod som resultatet af en evne til at mestre de forskellige virkelighedsniveauer.

I sin form og udførelse er MA-URI® Bodywork en videreudvikling af den hawaiianske 'tempel'- stil. Her var focus imidlertid ikke på helbredelse eller behandling i moderne forstand, men på indvielse, undervisning og forvandling af personens psyke, forståelse og evne til at færdes frit mellem de forskellige verdener. Focus var på udviklingen af en evne til at mestre virkeligheder på alle niveauer. I sin direkte enkelhed, dynamik og effektivitet er MA-URI® Bodywork baseret på typiske maori traditioner.


MA-URI® MASSAGEN
KARAKTERISTISKE ELEMENTER


Fundamentet og udgangspunktet for MA-URI® Bodywork er massagen og i det følgende vil vi derfor starte med en beskrivelse heraf. Det, der gør denne massageform speciel, er dens dynamik og dans. De enkle dansetrin, som kontinuerligt udføres rundt om massagebordet, gør det muligt at arbejde med meget lange, glidende og rytmiske strøg. Der bliver arbejdet med armene i deres fulde længde, sjældent kun med hænderne. Dette sikrer størst mulig berøringsflade og at trykket kan nuanceres alt efter, om der er behov for en kraftig eller blid massage. Ofte føles det for den, som modtager massagen, som om havet skyller hen over kroppen i en kontinuerlig rytmisk bevægelse; et hav, som renser, befrier og fornyer. Armenes lange og rytmiske strøg har endvidere den effekt, at musklernes iboende evne til selvhealing og fornyelse aktiveres.


Musikken,

som understøtter massagearbejdet, er primært polynesisk og musikkens rytme og stemning varieres alt efter massagens forløb og klientens behov. Under massagen bliver der skabt en særegen dynamik i samspillet mellem dansen, musikken og massagen, mellem krop, sind og ånd, mellem massør og masseret. En dynamik, som gør helbredelse og personlig vækst til en yderst aktiv process fuld af skønhed. At massagen udføres som en dans giver den en graciøs, balletagtig lethed og ynde, som i sig selv er fascinerende og opløftende.

Ved at associere bevægelse med forandring og fornyelse og dans med livsglæde, åbenhed og forvandling, har massagen yderligere den magiske effekt, at det bliver en utrolig intens oplevelse, som forvandler og udvider vores sædvanlige virkelighedsopfattelse.

Ethvert menneske har sit eget indre helbredende miljø, sin egen indre kraft og vilje til forvandling. I et hvert menneske ligger der umådelige ressourcer, der kan bruges til selvhelbredelse, forvandling og nyskabelse. Det er gennem massagen muligt, at få 'døren' åbnet til disse ressourcer, så vi kan begynde at bearbejde og frigøre indre begrænsninger, som f.eks. frygt, vrede, sorg, smerte, tab, magtesløshed eller traumatiske oplevelser. Som et redskab i denne process er MA-URI® massagen en utrolig smuk og kærlighedsfuld behandlingsform, samtidig med at den er udfordrende og provokerende - fordi den konfronterer os med bl.a. vores bekvemmelighed og afhængighed og med alt det ubearbejdede stof, vi bærer rundt på.

Med sine alsidige og dybtgående virkemidler bliver massagen et utroligt smukt og effektivt middel til at opnå en klar bevidsthed om de ressourcer og helbredende kræfter vi rummer, så det bliver muligt at finde modet til at give slip på frygten og de gamle forestillinger eller erindringer og muligt at finde nye svar og løsninger, som kan skabe en ny indre ro og balance, ny energi og livskraft.

Klientens opgave:

Fordi klienten i MA-URI® sammenhæng bliver betragtet som 'healeren', dvs. som autoriteten, initiativtageren og den ansvarlige for at nye helbredende processer bliver sat igang og får mulighed for at udfolde sig, er det klientens opgave under massagen at undersøge, hvad der er af smerte- og stressfulde forhold i vedkommendes liv og dernæst lære at bruge massagen som et redskab til at få åbnet op og frigivet det, der indtil nu har stået i vejen. Som en forudsætning for at healing og vækst kan finde sted, vil der ofte være et behov for at få ændret f.eks. tanker, holdninger, krav og forventninger eller behovet for kontrol og følelsesmæssige bindinger.

Grundholdningen er, at vi hver især i høj grad er ansvarlige for, hvordan vores liv ser ud her og nu, helbredsmæssigt, socialt og økonomisk osv., fordi vi gennem vores valg af tanker, reaktioner og handlinger skaber denne virkelighed. Det betyder så også, at har vi fået skabt noget, som vi ikke er tilfredse med, kan vi også selv ændre det. At tage det fulde ansvar for vores liv på denne måde, giver en kollosal frihed og indre styrke, som gør det muligt for os at skabe et liv i dynamisk udvikling og fuldbyrdelse. I overensstemmelse hermed er det således også klienten selv som afgør, hvor mange sessioner vedkommende vil bruge på at bearbejde det, der ligger gemt i kroppen, sindet og psyken. En session varer normalt 1-11/2 time, men 2 timers sessioner vil forekommer, hvor der er meget psykisk stof at bearbejde.


Behandlerens opgave og rolle:

Ethvert massageforløb er individuelt og kan være meget forskelligt fra gang til gang, afhængigt af, hvad der bliver arbejdet med. For behandlerens vedkommende bliver opgaven at gå ind og ud af forskellige roller som f.eks. danseren, der via musikken, bevægelserne, rytmen og massagetek-nikker skaber det energifelt, som klienten kan benytte sig af i sin helbredelses- og transformationsprocess. Eller det kan være som teatrets lysmester, der retter projektøren på de konfliktfyldte eller energidrænede områder såvel som på alle de kræfter og resssourcer, som hidtil har ligget udbrugte hen, men som nu kan kaldes frem og bruges i det indre drama, som foregår i klientens krop og sind. Eller det kan være som navigatøren, der sikkert og enkelt viser vej gennem psykiske klippeskær og henover underbevidsthedens rev eller isbjerge i øjeblikke, hvor alt ser mest håbløst eller farligt ud.

Behandlerens opgave er at aktivere klientens iboende ressourcer og svar og gennem sin kreativitet og indfølingsevne at skabe så gunstige betingelser som muligt for at klientens selvhealing og vækst kan finde sted.


MA-URI® BODYWORK
KARAKTERISTISKE ELEMENTER


Hvor massagen arbejder aktivt og konkret med den fysiske krop primært og derigennem aktiverer emotionelle, mentale og spirituelle virkeligheder, så går MA-URI® Bodywork adskillige skridt videre og dybere.

Begrebet ?bodywork? skal her forståes ud fra de gamle hawaiianske traditioner, som giver os værktøj til at gå ind og arbejde konkret og aktivt med alle de andre 'bodies', dvs. de energilegemer, som omslutter og udtrykker sig igennem den fysiske krop.

Der er til dette arbejde udviklet specielle 'Kaitinana'-teknikker, som er fantastisk effektive i forhold til bearbejdningen af f.eks. tungt og traumatisk erindringsstof, belastende genetiske mønstre, destruktive eller forstyrrende spirituelle energier osv.

Da træningen i disse teknikker finder sted sidst i uddannelsen, er det kun færdigtuddannede (dvs. de, som har gennemført alle 3 Moduler i uddannelsen), som er kvalificerede til at arbejde med disse områder ved hjælp af MA-URI® Bodywork teknikkerne.

Behandlerens opgave

under disse sessioner er at aktivere al sin kreativitet og arbejde intenst med de 12 elementer, som er grundlæggende for alt MA-URI® arbejde: Awareness (total opmærksomhed), focus (totalt focus), timing, movement (bevægelse), placement (placering), precision (præcision), rhythm (rytme), breath (åndedræt), connectedness (forbundethed, empati/indføling), sacredness (spirituel forbundethed) - and finally touch (berøring, dvs. fysisk forbundethed) and alignment.

Når alle disse elementer bringes i 'alignment', dvs. bringes i overensstemmelse med hinanden og finjusteres i forhold til klienten, da er det muligt at vække den helbredende og frigørende forvandlingskraft, som klienten rummer - i specielle situationer bistået af den guddommelige/ healende energi, som universet stiller til rådighed for os alle. I de øjeblikke udvider og ændrer alting sig: Vores selvindsigt og hidtidige forståelse af livet, proportionerne af de konklikter vi startede ud med etc. En bølge af kærlighed, skønhed og livskraft bare skyller igennem og løfter én op; beriger og velsigner os med en ubeskrivelig oplevelse af enhed, tidløshed og grænseløshed. Kia Ora!

PRISEN

for en behandling à 11/2 times varighed svinger mellem 300-500 kr., alt efter hvor stor ekspertise og erfaring den pågældende behandler har.

BEHANDLERE MED LICENS

- I valget af behandler vær opmærksom på om vedkommende har licens fra Instituttet til at drive professionel klinikvirksomhed. Licensen betyder at behandleren vedligeholder og fornyer sin træning ved løbende at deltage i ajourførings- og evalueringskurser, som har til formål at finpudse og uddybe behandlerens professionelle færdigheder og forståelse af MA-URI® Bodywork og de etiske og filosofiske principper, som denne behandlingsform bygger på. Kurserne fungerer endvidere som inspirationskilde og forum for en udveksling af klinikerfaringer og for en kontinuerlig personlig udvikling blandt behandlerne.

COPYRIGHT


Navnet MA-URI® er copyrightet.
Instituttet er anerkendt og medlem af the New Zealand Charter of Health Practitioners.

MA-URI® Institute, Centre for Polynesian Healing Arts
v/Katja & Hemi Fox
Balshavevej 66, Ndr. Randlev
8300 Odder
tlf/fax 86 54 10 30

e-mail: institute@ma-uri.org
www.ma-uri.org