Kiropraktik

Dato: Revideret 9. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003

Kiropraktor

En kiropraktor betyder en der behandler med hænderne. Udover behandling udfører en kiropraktor også røntgenundersøgelser, kliniske undersøgelser, diagnostik og rådgivning.

Kiropraktik betyder at behandle med hænderne, og kiropraktorer har traditionelt anvendt en række forskellige manuelle teknikker i behandlingen af patienter.

Kiropraktoren behandler funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet ved at korrigere led og muskler i rygsøjle, bækken, arme og ben med hænderne. Funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet er først og fremmest et problem for den, der lider med smerterne.

Det ødelægger livskvaliteten og koster gode leveår. Men det er også et enormt samfundsproblem, f.eks. er det den vigtigste årsag til førtidspensioner og langtidssygemeldinger.

Hvad kan behandles hos en kiropraktor?

En kiropraktor kan behandle de fleste smertetilstande og andre gener i led, muskler og ledbånd, f.eks.:

 • Hovedpine
 • Iskias
 • Rygsmerter
 • Muskelømhed
 • Sportsskader
 • Forstuvninger
 • Fibersprængninger

En kiropraktor henviser til anden behandling, hvis denne efter en grundig undersøgelse, ikke mener, at patientens problem egner sig for kiropraktisk behandling, eller hvis en anden behandlingsform vil give bedre resultat, f.eks. til en læge, speciallæge, tandlæge eller sygehus.

Læs også: Kiropraktik - Tilskud, klager og erstatning.


Hvordan foregår en behandling hos en kiropraktor?

Behandlingsformen varierer afhængig af den enkeltes konkrete problem, alder og almene tilstand. De fleste patienter bliver raske, andre kan ikke blive helt raske, men kan dog få lindring og dermed få forbedret livskvaliteten i større eller mindre grad ved kiropraktisk behandling.

Generelt behandles led og muskler ved hjælp af kiropraktiske håndgreb, f.eks. små hurtige tryk, der har til formål at genoprette den bedst mulige bevægelighed i leddene. Andre gange strækkes leddene let og roligt. Behandling af muskler foregår ved at foretage forskellige former for tryk på dem. 

Kiropraktoren arbejder på at finde årsagen til, at funktionsforstyrrelsen er opstået og bedømme, hvordan den har udviklet sig. Kiropraktoren vil gennem samtale klarlægge årsagen til problemets opståen. 

Klinisk kiropraktisk undersøgelse

Den kliniske undersøgelse består af forskellige led- og muskelundersøgelser, men kan også omfatte kontrol af nervereflekser, måling af puls og blodtryk, hjerte- og lungestetoskopi og eventuelt urinprøver.

Den kiropraktisk undersøgelse består bl.a. af:

 • Inspektion: hvad kiropraktoren kan se
 • Palpation: undersøgelse af leddenes stilling, muskulaturens tilstand samt mulige bevægelser
 • Røntgenundersøgelse: undersøgelse af ryggens facon forfra og fra siden, hovedets holdning, skulder- og hofteniveau, arme og bens indbyrdes stilling. Hvordan du bevæger dig, din kropsbygning samt muskulaturens tilstand

Røntgenundersøgelsen foretages oftest hvor klienten ikke bevæger sig. Røntgenfotograferingen foretages f.eks. stående forfra og fra siden, dog kan man også røntgenfotografere et afsnit af ryggen i to forskellige stillinger, f.eks. fremad- og bagudbøjning af nakken.

Behandlingsforløbet

Efter at diagnosen er stillet og behandlingen er indledt, starter det forebyggende arbejde for at minimere risikoen for tilbagefald. Det forebyggende arbejde kan bestå af et eller flere af følgende ting:

 • Rådgivning: kropsholding, arbejdsstillinger og evt. kostvejledning
 • Rygtræning og øvelser: supplerende ledfrigivende, styrkende eller udstrækkende øvelser
 • Kontrol: korrigering af problemer i muskler og/eller led ved kiropraktoren

Alt efter problemets omfang skal der få eller flere behandlinger til. Ligesom der, alt efter sygdomsforløbet, kan være kortere eller længere tid mellem hver behandling. Generelt gælder det, at jo før man kommer i behandling, jo mindre skade er der sket, og jo bedre ens almentilstand er, desto færre behandlinger er det nødvendigt at give.

Kiropraktisk behandling er en del af det offentlige behandlingssystem, hvor den offentlige Sygesikring yder tilskud til behandling hos kiropraktoren. Kiropraktoren har tavshedspligt.

Kiropraktorens uddannelse

Danske kiropraktorstuderende gennemgår en 6-årig uddannelse på universitetsniveau, der afsluttes med en 1-årig turnustjeneste hos praktiserende kiropraktorer i Danmark.

Kiropraktorerne er autoriserede, og opfylder de uddannelsesmæssige krav fra Sundhedsstyrelsen.