Fysioterapi

Dato: Revideret 4. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Fysioterapi

Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter, der hjælper patienten til at fungere bedst muligt. Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser i kroppen og retter sig særligt mod muskler, led, nervesystemet og kredsløbet.

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen, vi bruger, når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen.

De metoder, fysioterapeuter bruger i forebyggelse og behandling, bygger på, at der er sammenhæng mellem menneskets krop og sanser, psyke og livsbetingelser. Denne sammenhæng er vigtig i udviklingen fra barn til voksen, men den har også indflydelse på, hvordan vi som voksne bruger kroppen.

Hvad kan behandles med fysioterapi?

Fysioterapeuter kan hjælpe og styrke det enkelte menneske til et bedre helbred. I behandling og forebyggelse arbejder fysioterapeuten sammen med sin patient på tre fronter. Menneskets krop med dens styrke og svage sider, menneskets livs- og arbejdsbetingelser, og menneskets bevidsthed om, hvordan disse betingelser påvirker krop og helbred.

Fysioterapeuter behandler mennesker med gener, som f.eks.:

 • nedslidning i ryg eller skuldre
 • gigt
 • sklerose
 • lungesygdomme
 • trafik-, arbejds- og sportsskader
 • psykiske lidelser
 • forsinket fysisk eller psykisk udvikling
 • hjerte- og karsygdomme
 • hjerneskader og lammelser

I behandling af syge mennesker arbejder fysioterapeuten sammen med patientens eller institutionens læge og andre behandlere.

Læs også: Fysioterapi - Tilskud, klager og erstatning.


Hvordan foregår en behandling med fysioterapi?

I fysioterapeutisk arbejde indgår elementer af forebyggelse og behandling. I behandlingen af et menneske, der f.eks. har smerter, vil fysioterapeuten søge at fjerne smerterne, men også gøre patienten bevidst om det, der kan have fremkaldt smerterne og rådgive om, hvordan de kan forebygges.

Et fysioterapeutisk behandlingsforløb kan beskrives som adskilte faser, men i praksis glider f.eks. samtale, undersøgelse og vurdering ofte naturligt sammen.

 • Samtale: fysioterapeutens samtale med patienten handler om hans/hendes opfattelse af sygdommen og dens sammenhæng med hans/hendes psykiske og sociale situationen
 • Undersøgelse: selve undersøgelsen af patientens krop, bevægelser og almindelige aktiviteter foretages således, at fysioterapeuten kan danne sig et billede af patientens kropslige tilstand, og få fornemmelse af sammenhængen mellem denne og patientens psykiske tilstand
 • Vurdering: fysioterapeutens vurdering består af, at undersøgelsens resultater og drøftes med patienten for, at finde ud af hvad det fælles mål for behandlingen skal være

Den fysioterapeutiske behandling består af øvelser, bevægelser og træning, der skal styrke patientens krop og forbedre den måde, han bruger den på. Fysioterapeuten kan f.eks. hjælpe patienten med at optræne kraft og bevægelighed efter et brud.

Fysioterapeuter bruger ofte redskaber og hjælpemidler i træningen. Patienter, der har gigt eller lammelser vil f.eks. have lettere ved at træne i et varmt bassin, og et udviklingshæmmede barn kan, ved at ride eller hoppe i en trampolin, trænes på en måde, der er både morsom og virkningsfuld.

Samtale kombineres ofte med øvelser og massage. Patienten kan på den måde blive mere bevidst om, hvilken rolle deres psyke og omgivelser spiller for hans helbred. Overspændte muskler kan f.eks. være en forsvarsmekanisme mod tilbageholdte og undertrykte følelser, mens underspændte muskler kan tyde på opgivenhed.

Forebyggelse indgår altid i fysioterapeutisk behandling. Patienten skal lære, hvad han selv kan gøre for at undgå at blive syg igen - hvordan kroppen holdes ved lige, og hvordan man kan ændre eller modgå uheldige påvirkninger fra omgivelserne

Fysioterapeutens uddannelse

Uddannelsen som fysioterapeut tager 3 ½ år. Fysioterapeuter lærer både teoretisk og praktisk om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på specielt krop og bevægelse.

Fysioterapeuter behandler bl.a. på hospitaler, plejehjem, psykiatriske hospitaler og afdelinger, i distriktsfysioterapien, på private klinikker, i folks eget hjem, på idrætsklinikker, på specialskoler, på de distriktspsykiatriske centre, på specialinstitutioner for børn og på specialinstitutioner for patienter med f.eks. sklerose, gigt eller lammelser.