Fodterapi

Dato: 8. december 2005
Fodterapi

Find din fodterapeut i dit lokalområde. Søg efter fodterapeuter. Få mere viden om fodterapi. Hvordan behandler en fodterapeut. Beskrivelse og informationer om fodterapi


Statsaut. fodterapeutLandsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, www.lasf.dk  

 

Uddannelsen

Uddannelsen indeholder en kombination af teori og praksis.
I den teoretiske del indgår sundhedsfaglige fag, der er relevante for fodterapien.

I klinikundervisningen indgår bl.a.:

 • Journaloptagelse på patienter.

 • Behandling af patienter med negle- og hudproblemer.

 • Fremstilling af indlæg.

 • Ortonyxi behandling (fremstilling af neglebøjler til nedgroede negle.)

Fodterapi

Formålet med fodterapi er at forebygge og behandle fodproblemer i enhver henseende.
Den statsaut. fodterapeut er en del af sundhedssektoren.
Fodterapi er med til at bevare patientens fysiske formåen.


Som statsaut. fodterapeut:

Udfører man almindelig fod- og neglebehandling.

 • Beskærer hård  hud og ligtorne.

 • Fremstiller individuelle neglebøjler ved nedgroede negle.

 • Fremstiller individuelle småaflastninger.

 • Fremstiller individuelle indlægssåler.

 • Aflaster sår og beskærer den hårde hud omkring såret.

 • Vejleder om fodhygiejne, fodgymnastik og forebyggelse af fodproblemer.

 • Den statsaut. fodterapeut analyserer patientens gang, udfører ledtest, kredsløbsundersøgelser, neurologiske undersøgelser og andre undersøgelser, som ligger til grund for den videre behandling og vejledning af den enkelte patient.

 • Den statsaut. fodterapeut har pligt til at føre journal og har tavshedspligt.

 • Den statsaut. fodterapeut har et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedssektoren.

 • Hvor møder du den statsaut. fodterapeut?

  Den statsaut. fodterapeut arbejder både inden for den offentlige og private sektor, fx på plejehjem, sårcentre og diabetesambulatorier på sygehuse og på private klinikker.

  Langt de fleste statsaut. fodterapeuter er privatpraktiserende med overenskomst med den offentlige sygesikring. De kan samtidig være tilknyttet en af ovenstående institutioner.

  På sygehusene er den statsaut. fodterapeut en del af et tværfagligt team, hvor en stor del af patient gruppen er diabetikere med alvorlige fodproblemer.

  Tilskudsmuligheder

  Der ydes tilskud til behandling fra den offentlige sygesikring via henvisning fra praktiserende læge eller sygehusafdeling i tilfælde af:

  • Diabetes.

  • Arvæv under fødderne efter strålebehandling.

  • Ortonyxi behandling (fremstilling af neglebøjler ved nedgroede negle.)

  Pensionister kan søge om kommunalt tilskud til fodbehandling.