Ergoterapi

Dato: Revideret 4. august 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Ergoterapi

Ergoterapeuter bruger aktiviteter som middel og mål, til forbyggende og sundhedsfremmende arbejde i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Ergoterapi bygger på en forståelse af at sundhed, omgivelser og aktivitet er indbyrdes afhængige af hinanden. Behandlingen har til formål at fremme den enkeltes sundhed og livskvalitet gennem meningsfuld aktivitet.

Ergoterapi er et tilbud til mennesker, som af forskellige grunde har problemer med at udføre deres daglige aktiviteter, eller som risikerer at få det i fremtiden, f.eks. en forværring af helbredet i forbindelse med en operation, en blodprop, muskel eller led skader. 

Derudober behandler ergoterapeuter børn med bl.a. indlæringsvanskeligheder, forsinket udvikling, psykiske lidelser og medfødte funktionsnedsættelser.

Hvordan foregår en behandling med ergoterapi?

Behandlingen starter med, at undersøge det enkelte menneskes ønsker til livet, hvor ergoterapeuten tager udgangspunkt i den enkeltes aktivitetsvaner og fysiske og psykiske forudsætninger. 

Undersøgelsen foregår gennem samtaler, observation af aktivitetsudførelse og tests. Sammen med den enkelte finder ergoterapeuten frem til om aktiviteter kan udføres bedre, om omgivelserne skal tilpasses og om hjælpemidler kan være med til at løse problemer med aktivitet. 

Udfra aktiviteterne vurderer ergoterapeuten efterfølgende om omgivelserne hæmmer eller fremmer aktivitet i hjemmet, på arbejdspladsen, uddannelsesstedet, daginstitutionen, boligområdet og nærmiljøet.

Træningen relaterer sig til de fysiske, psykiske og sociale færdigheder, og kan f.eks. omhandle

 • koncentration og hukommelse
 • problemløsning
 • logisk tænkning
 • evnen til at indgå i socialt samvær
 • fysisk formåen
 • håndfunktion
 • koordination
 • balance
 • kommunikation

Ergoterapeutisk behandling kan også indbefatte vurdering af behovet for hjælpemidler og tilpasning af udstyr og hjælpemidler, det gælder alt lige fra hjælpemidler i køkkenet til avanceret computerudstyr på arbejdspladsen.


Hvad kan behandles med ergoterapi?

Ergoterapi omfatter træning og genoptræning af daglige færdigheder hos personer med fysisk eller psykisk betinget aktivitetsforstyrrelse, hvad enten færdighedstabet er medfødt eller erhvervet.

Formålet med behandlingen er, at etablere eller genetablere og fremme aktivitet, livskvalitet, netværk og deltagelse overalt hvor den enkelte færdes, og at forebygge ulykker, isolation og risiko for yderligere aktivitetstab.

Ergoterapi anvendes f.eks. i behandlingen af personer der lider af:

 • neurologiske lidelser (f.eks. hjerneblødning)
 • gigtsygdomme
 • knoglebrud
 • håndkirurgiske lidelser
 • psykiske sygdomme
 • demenstilstande
 • psykisk udviklingshæmning

Læs også: Ergoterapi - Tilskud, klager og erstatning.

Ergoterapeutens uddannelse

Uddannelsen til autoriseret ergoterapeut tager 3½ år og kvalificerer de kommende ergoterapeuter til, at udføre opgaver indenfor sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, rehabilitering, vedligeholdelse og behandling med fokus på sammenhængen mellem menneskets aktivitet og omgivelser.

Det muligt efterfølgende, gennem længerevarende praktisk erfaring, at specialisere sig indenfor følgende områder:

 • arbejdsmiljø
 • børn
 • ældre
 • håndterapi
 • psykiatri
 • erhvervet hjerneskade

Ergoterapeuter indgår ofte i et behandler team sammen med andre faggrupper som fx læger, fysioterapeuter mv., og kan findes på sygehuse, genoptræningscentre, plejehjem, institutioner for sindslidende, socialpsykiatrien, dagcentre, børneinstitutioner, skoler, kommunener, arbejdstilsynet, bedriftssundhedstjenesten og private firmaer.