About Author

Name: Tidsskriftet Indre Viden Tidsskriftet Indre Viden