About Author

Name: Speciallæge i reumatologi, Eva Zachariae