Mænd som plages af angst og stress eller depression har dobbelt risiko for at dø af kræft mener forskere

Forfatter: Redaktionen
|
Kilde: The Independent
Dato: 21. September 2016

Mænd som plages af angst og stress eller depression har dobbelt risiko for at dø af kræft mener forskere

Læger giver ikke nok opmærksomhed mod angst og stress som årsag til sygdom mener forskere.

Artiklen knytter sig til forskning under ledelse af Olivia Remes fra Cambridge University som finder at mænd med disse lidelser har dobbelt så stor risiko for at dø af kræft end kontrolpersoner uden disse lidelser.

Bemærkelsesværdigt fandt forskerne ikke den tilsvarende sammenhæng for kvinder som plages af de samme lidelser, og der er ikke fundet nogen begrundet forklaring på denne forskel mellem mænd og kvinder.

Forskerne har anmodet politikere og læger om at stoppe behandlingen af disse lidelser som personlighedsproblemer og i stedet knytte dem til risikoen for dødelige sygdomme som kræft.

Generaliseret angst?

Diagnosen der omtales som generaliseret angst er en flydende størrelse mellem diagnoserne angst, stress og depression som er svære at definere og omgrænse. Den offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk forklarer generaliseret angst således:

Generaliseret angst defineres som udtalt bekymring, angst, nervøsitet og anspændthed de fleste dage i mindst 6 måneder, sammen med følgende symptomer og tegn:

Øget muskelspænding

Trætbarhed, rysten, uro, muskelspændinger.

Autonom hyperaktivitet.

Sveden, kortåndethed, hjertebanken, tør mund, kolde hænder, svimmelhed, epigastrisk ubehag - men ikke panikanfald.

Øget opmærksomhed på omgivelserne.

Irritabilitet, svækket evne til fastholdelse af koncentration.

Symptomerne er ikke relateret til specielle situationer (derimod taler man om "fritflydende angst"). Der ses også katastrofetanker om, at patienterne eller deres pårørende skal blive ramt af sygdom eller ulykke

Undersøgelsen fokuserede på Generaliseret Angst (GAD) som er en hyppig tilstand karakteriseret ved ukontrollabel bekymring, søvnløshed og uro som kan være invaliderende.

Eksperter har længe mistænkt at stress nedsætter immunforsvaret.


Undersøgelsen omfang og forløb

Forskerne for det omfattende Britisk/Europæiske forskningsprojekt analyserede medicinske data fra næsten 16.000 deltager over 15 år og krydscheckede det med dødelighed.

Af de 7.139 mænd i undersøgelsen led 126 af Generaliseret Angst og over 15 års perioden viste disse personer en dobbelt så høj dødelighed fra kræft sammenlignet med personer uden samme lidelse.

Men den tilsvarende sammenhæng blev ikke fundet hos de 214 kvinder i undersøgelsen som led af Generaliseret Angst.

Generaliseret Angst er mere end et personlighedsproblem

Ledende forsker Olivia Remes fra Cambridge University, mener at man må se på mentale sygdomme i et nyt lys med denne nye viden.

"Samfundet må se angst som en advarsel og årsag til forringet sundhed og politikere og klinikkere giver ikke angst tilstrækkelig opmærksomhed som der må ændres på”. ”Et meget stort antal personer er underlagt Generaliseret Angst som må ses som mere end personlighedsproblemer, og som kan knyttes til dødelige sygdomme såsom kræft.

Læs artiklen fra The independent.